Till innehåll på sidan

Jämställdhet

Jämställdhet måste beaktas i forskningsförslag på två nivåer:

  1. Könsbalans i forskargrupper och
  2. Könsdimension i forsknings- och innovationsinnehåll.

I följande vägledningsblad hittar du information om hur du ska gå tillväga för att inkludera könsdimensionen i ditt förslag KTH guide jämställdhet (pdf 68 kB)

För ytterligare information, se material från seminariet "Jämlikhet i forskningssamverkan" , anordnat av Samverkanskompetens på RSO.

Innehållsansvarig:mariloor@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-12-17
Datahanteringsplan
Etik
Jämställdhet
Kommunikation och spridning
Samhällsrelevans och genomslag (Impact)
TRL - Technology Readiness Levels
Värdeskapande (Exploitation) och Immaterialrätt (IP)
Öppna forskningsdata