Till innehåll på sidan

ERC-finansierade projekt

Information om hur du går till väga för att söka medel från ERC, inklusive det stöd du får från KTH Research Support Office, finner du nedan.

European Research Council, ERC,  finansierar banbrytande forskning inom ramverket Horisont 2020.

Olika anslagsformer

ERC finansierar både yngre och mer etablerade forskare inom alla forskningsfält via olika former av anslag:

Utlysningar och ansökningar

Aktuella ERC utlysningar publiceras på Europakommissionens portal Tenders and Funding opportunities .

Läs noggrant igenom ERC Work Programme och Guide for Applicants för aktuell utlysning när du förbereder din ansökan. En ansökan består av ett antal obligatoriska delar (Del A, Del B samt kompletterande dokument) som skickas in via utlysningens webbsida.

När du registrerar din ansökan online ska du ange KTH PIC number 999990946 som automatiskt hämtar KTH:s formella uppgifter.

Del A består av ett antal webbformulär:

1. Allmän information om projektansökan.
2. Kontaktuppgifter för KTH (värdorganisation) och projektledaren (Principal Investigator). I formuläret efterfrågas “Contact address of the Host Institution and contact person” - ange Jeanna Ayoubi (Forskningsrådgivare EU, KTH Research Support Office) som administrativ kontakt.
3. Budget - beräknande kostnader för projektet samt beskrivning av de resurser som behövs för det föreslagna projektet. Budgeten ska tas fram med KTH:s budgetmall för H2020. Kontakta skolans ekonom för stöd med budgetarbetet.
4. Etik - ett antal frågor kopplade till projektet behöver besvaras. Det kan bli aktuellt med etisk självbedömning. Här, på EU:s sida om etik,  kan du läsa mer om hur du gör.
5. Ett antal specifika frågor som rör den aktuella utlysningen, t ex om projektledarens legitimitet, akademiska utbildning och datahantering.

Del B består av två word-mallar:

B1 är en kort version av ansökan (“Extended Synopsis” max 5 sidor) som bedöms i Steg 1 ( men även i Steg 2).
B2 – en utförlig projektbeskrivning (max 15 sidor) som endast bedöms i Steg 2 av evalueringsprocessen.

RSO:s ansökningsstöd

  • RSO anordnar generella informationsmöten i samband med publicering av ERC:s årliga arbetsprogram.
  • RSO organiserar specifika workshops för sökande kopplat till varje enskild utlysning
  • KTH:s stödbrev skrivs under av RSO:s avdelningschef ( se processbeskrivning nedan)
  • RSO informerar om regelverket och svarar på frågor.
  • RSO har sammanställt råd för att lyckas med en ansökan om ERC finansiering (engelska):
  • Vi försöker avsätta tid för att kunna utvärdera ansökningar och ge allmän återkoppling ( inte om själva forskningsinnehållet).
  • För StG och CoG: om dessa blir godkända i Steg 1 erbjuder vi extra stöd före en eventuell intervju i Bryssel, t ex träning med en professionell coach. Dessutom kommer du att ha möjlighet att få mer information från Vetenskapsrådet (VR). Här en guide med användbara tips om ERC:s personintervjuer från framgångsrika PI’s och utvärderare: ERC Interview Guide 170426 RO.pdf (pdf 62 kB)

KTH stödbrev

Din ansökan behöver även ha ett stödbrev från KTH “Commitment of the HI”. Så här går processen till:

1. Fyll i relevant mall nedan och skicka till Jeanna Ayoubi på RSO.

"Commitment of the HI" for Starting-, Consolidator- or Advanced Grant 2020: KTH Support letter ERC_StG CoG AdG 2020.pdf (pdf 1,3 MB)

”Commitment of the HI” for Proof of Concept 2020 ERC_PoC_KTHsupport_letter_2020.doc (doc 69 kB)

2. För att stödbrevet ska kunna signeras av RSO är det ett krav att aktuell skolchef givit sitt godkännande via mejl till Jeanna Ayoubi. I mejlet ska det framgå att skolan stödjer din ansökan och har a) tillräckliga resurser och bemanning samt egna medel för samfinansiering för att utföra och administrera projektet och b) kan uppfylla andra villkor som finansiären ställer avseende stöd för ansökan och / eller genomförande av projektet.

3. Observera att ovanstående information måste vara RSO tillhanda minst en vecka före sista ansökningsdag för att kunna säkra en formell underskrift.