Till innehåll på sidan

ERC-finansierade projekt

Här beskrivs ingående hur du går till väga för att söka olika anslag från ERC med länkar till mer information samt vilket stöd du kan få från KTH Research Support Office.

European Research Council, ERC,  finansierar banbrytande forskning inom ramen för EU-kommissionens ramverksprogram för finansiering av forskning och innovation, nu Horisont Europa 2021-2027. Här kan du se en lista över KTH-forskare som fått ERC-anslag under tidigare ramprogram Horisont 2020. 

Olika anslagsformer

ERC finansierar både yngre och mer etablerade forskare inom alla forskningsfält via olika former av anslag:

 • Starting Grants StG  (unga forskare, 2 till 7 år efter doktorsexamen)
 • Consolidator Grants CoG  (forskare, 7 till 12 år efter doktorsexamen)
 • Advanced Grants AdG  (etablerade/seniora forskare med påvisade betydande forskningsresultat under de senaste 10 åren)
 • Proof of Concept PoC  (ges endast som fortsättning på ovanstående för att utforska den kommersiella eller samhälleliga potentialen av projektets resultat)
 • Synergy Grants SyG  (samverkan mellan 2-4 forskargrupper för att lösa ambitiösa forskningsproblem)

Utlysningar och ansökningar

Aktuella ERC utlysningar publiceras på Europakommissionens portal Tenders and Funding opportunities .

Läs noggrant igenom ERC arbetsprogram och Guide för sökande för aktuell utlysning när du förbereder din ansökan. En ansökan består av ett antal obligatoriska delar (Del A, Del B samt kompletterande dokument) som skickas in via utlysningens webbsida. Granskningen sker vanligtvis i två steg och kan inkludera en intervju.

När du registrerar din ansökan online ska du ange KTH PIC nummer 999990946 som automatiskt hämtar KTH:s formella uppgifter.

Del A består av ett antal webbformulär:

1. Allmän information om projektansökan.
2. Kontaktuppgifter för KTH (värdorganisation) och projektledaren (Principal Investigator). I formuläret efterfrågas “Contact address of the Host Institution and contact person” - ange Jeanna Ayoubi (Forskningsrådgivare EU, KTH Research Support Office) som administrativ kontakt.
3. Budget - beräknande kostnader för projektet samt beskrivning av de resurser som behövs för det föreslagna projektet. Budgeten ska tas fram med KTH:s budgetmall för EU-projekt. Kontakta skolans ekonom för stöd med budgetarbetet.
4. Etik - ett antal frågor kopplade till projektet behöver besvaras. Det kan bli aktuellt med etisk självbedömning. Här, på EU:s sida om etik,  kan du läsa mer om hur du gör. Vid frågor och oklarheter kan du kontakta RSO:s etikhandläggare via e-post till researchethics@kth.se.
5. Ett antal specifika frågor som rör den aktuella utlysningen, t ex om projektledarens legitimitet, akademiska utbildning och datahantering. Forskaren förväntas tillbringa minst 50% av sin arbetstid inom EU/Associerade länder under projektets gång samt tillägna minst 50%, 40% eller 30% av arbetstiden åt projektet beroende på typ av anslag.

Del B består av två word-mallar:

B1 är en kort version av ansökan (“Extended Synopsis” max 5 sidor) som bedöms i Steg 1 ( men tas hänsyn till även i Steg 2).
B2 – en utförlig projektbeskrivning (max 15 sidor) som endast bedöms i Steg 2 av evalueringsprocessen.

Läs mer om evalueringsprocessen i ERC arbetsprogrammet och guiden för sökande för respektive utlysning samt på hemsidan för respektive typ av anslag enligt ovan.

RSO:s ansökningsstöd

 • RSO anordnar generella informationsmöten i samband med publicering av ERC:s årliga arbetsprogram.
 • RSO organiserar specifika workshops för sökande kopplat till varje enskild utlysning
 • KTH:s stödbrev skrivs under av RSO:s avdelningschef ( se processbeskrivning nedan)
 • RSO informerar om regelverket och svarar på frågor.
 • RSO har sammanställt råd för att lyckas med en ansökan om ERC finansiering (engelska):
 • RSO:s forskningsrådgivare kan ge generell återkoppling på din ansökan (mest B1) dock inte om själva forskningsinnehållet. Kontakta oss i god tid för att få nytta av denna service.
 • För StG och CoG: om dessa blir godkända i Steg 1 erbjuder vi extra stöd före en eventuell intervju i Bryssel, t ex träning med en professionell coach i presentationsteknik och retorik. Dessutom kommer du att få möjlighet att delta vid intervjuträning som anordnas av Vetenskapsrådet (VR). Här är en guide med användbara tips och råd inför intervju i Bryssel baserad på erfarenheter från erfarna PI:s och utvärderare: ERC Interview Guide 170426 RO.pdf (pdf 62 kB)

KTH stödbrev

Till din ansökan behöver du bifoga ett stödbrev från KTH “Commitment of the HI”. Så här går processen till:

1. Fyll i mallen nedan och skicka till Jeanna Ayoubi, jeanna@kth.se, på RSO.

KTH Commitment letter ERC 2021 (docx 62 kB)

2. För att stödbrevet ska kunna signeras av RSO är det ett krav att aktuell skolchef givit sitt godkännande via mejl till Jeanna Ayoubi. I mejlet ska det framgå att skolan a) stödjer din ansökan och redo att ha dig anställd under projektets gång, b) har tillräckliga resurser och bemanning samt egna medel för samfinansiering för att utföra och administrera projektet och c) kan uppfylla andra villkor som finansiären ställer avseende stöd för ansökan och / eller genomförande av projektet.

3. Observera att ovanstående information måste vara RSO tillhanda minst en vecka före sista ansökningsdag för att kunna säkra en formell underskrift.

4. En skannad kopia av undertecknat stödbrev kommer skickas till dig via mejl och måste bifogas dina ansökan i systemet”.

När och om ansökan blir godkänd för finansiering kommer RSO handläggare att vara behjälplig vid framtagandet och signering av kontraktet med ERC.

Innehållsansvarig:mariloor@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-13