Till innehåll på sidan

ERC-anslag till KTH

Här listas de KTH-forskare som lyckats få ERC-projektmedel inom EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020 (2014-2020) och Horisont Europa (2021-2027). Året indikerar arbetsprogram för utlysningen.

ERC Advanced Grant

ERC Advanced Grant riktar sig till redan etablerade forskare i världsklass med betydande forskningsinsatser under de senaste tio åren.

2020:
Joakim Lundeberg  (CBH), TWIGA.

2019:
Barbara Noziere  (CBH), EPHEMERAL. Projektstart: 1 april 2021
Danica Kragic Jensfelt  (EECS), BIRD. Projektstart: 1 sept 2020

2018:

Aristides Gionis  (EECS), REBOUND. Projektstart: 1 mars 2020

2017:
Sverker Sörlin  (ABE), GLOBEGOV. Projektstart: 1 okt 2018

2016:
Lars Berglund  (CBH), WoodNanoTech. Projektstart: 1 sept 2017
Joakim Jaldén  (medlem) (EECS), AGNOSTIC. Projektstart: 1 oktober 2017
(Huvud-PI är Björn Ottersten vid LUX univ. KTH är medpart)

2015:
Dan Henningson  (SCI), TRANSEP. Projektstart: 1 sept 2016

ERC Consolidator Grant

ERC Consolidator Grant är för dem som nyligen startat en forskningsgrupp och vill stärka sin roll som forskningsledare (sju till tolv år efter avlagd doktorsexamen).

2021:
Ricardo Vinuesa  (SCI), DEEPCONTROL. Projektstart: 1 april 2022
Lisa Prahl Wittberg  (SCI), fitsCAN. Projektstart: 1 september 2022
Tuuli Lappalainen  (CBH), DOSAGE2FUNC. Projektstart: våren 2022
Madeline Balaam  (EECS), Intimate Touch. Projektstart: 1 september 2022

2020:

Ilaria Testa  (SCI), InSpIRE. Projektstart: 1 januari 2022
Jens Bárðarson  (SCI), LOCFRONT. Projektstart: 1 juni 2021
Maurice Duits  (SCI), PiRaT. Projektstart: 1 mars 2022

2019:
Dimos Dimarogonas  (EECS), LEAFHOUND. Projektstart: 1 november 2020
Bob Sturm  (EECS), MUSAiC: Projektstart: 1 oktober 2020

2017:
Per Högselius  (ABE), Nuclearwaters. Projektstart: 1 maj 2018
Dejan Kostic  (EECS), ULTRA. Projektstart: 1 juni 2018

2015:
Jonatan Lenells  (SCI), BOPNIE. Projektstart: 1 maj 2016

ERC Starting Grant

ERC Starting Grant riktar sig till unga forskare, två till sju år efter avlagd doktorsexamen, som är redo att starta en oberoende forskning.

2021:
Michael Liverts  (SCI), DYNPRESS. Projektstart: 1 september 2022

2020:
Ian Hoffecker  (CBH), DNA‐Microscopy. Projektstart: 1 maj 2021

2019:
Outi Tammisola  (SCI), MUCUS. Projektstart: 1 mars 2020
Maria Cuartero Botia , (CBH), ConquerIons. Projektstart: 1 januari 2020

2016:
Mahiar Max Hamedi  (CBH), iMDx. Projektstart: 1 augusti 2017
Peder Roberts  (ABE) GRETPOL. Projektstart: 1 februari 2017.
Danupon Nanongkai  (CSC), DisDyn. Projektstart: 1 februari 2017

2015:
Jens Bárðarson  (SCI), QUANMATT. Projektstart: 2017

2014:
Ilaria Testa  (SCI), MoNaLISA.
Dimos Dimarogonas  (EECS), BUCOPHSYS. Projektstart: 1 mars 2015

ERC Proof of Concept

Bidraget ges endast som fortsättning på ovanstående huvudprojekt för att utforska den kommersiella eller samhälleliga potentialen av projektets resultat. Projekten är 12-18 månader långa och tilldelas 150 000 euro som fast belopp.

Joachim Oberhammer  (EECS), projekt: TERAFILYT (2020)
Frank Niklaus  (EECS), projekt: MaMs3 (2018)
Göran Stemme  (EECS), projekt: xMEMSDBS (2016)
Gunnar Malm  (medlem, huvudsökande TU Wien) (EECS), projekt: NOVOFLOP (2015)
Frank Niklaus  (EECS), projekt: MaMs2 (2015)
Johan Hoffman  (EECS), projekt: ADAPTIVE (2014)
Göran Stemme  (EECS), projekt: xMEMsRAY (2014)
Mikael Östling  (EECS), projekt: iPUBLIC (2014)