Till innehåll på sidan

Hitta samarbeten med nätverket Crowdhelix

Crowdhelix är ett nätverk och en global plattform som för samman representanter från universitet, forskningsorganisationer, små och stora företag som söker samarbetsmöjligheter för innovation. Nätverket fokuserar på att skapa länkar mellan framstående forskare och innovativa företag för samverkan kring ansökningar och projekt inom EU:s ramprogram Horizon 2020.

Crowdhelix är öppet för alla slags organisationer, från världens alla hörn, som kan visa att de har ambitionen att samarbeta framgångsrikt inom Horisont Europa. Idag samlar Crowdhelix mer än 415 organisationer fördelade på 21 aktiva gemenskaper (helix) av forskare och företag, som är inriktade på olika forskningsområden inom H2020 och dess utlysningar för projektansökningar. Varje helix ordnar samverkansträffar så att medlemmar kan bilda starka projektkonsortier.

KTH är medlem i Crowdhelix, vilket ger KTH:s forskare tillgång till plattformen där man kan publicera en egen profil, efterlysa och besvara förfrågningar om forskningssamarbete och söka gemensamma anslag.