Till innehåll på sidan

Horisont Europa

Horisont Europa är EU:s nya ramverksprogram som lanseras 2021 och ersätter Horisont 2020-programmet. Det omfattar ett stort utbud av finansieringsmöjligheter för forsknings- och innovationsaktiviteter genom utlysningar inom Horisont Europas många olika arbetsprogram.

Ikoner för Horisont Europa, tre gula cirklar samt tre blå cirklar

Den första programguiden  publicerades i juni 2021 och innehåller översiktlig information och detaljerad vägledning för hur du fyller i en ansökan för projekt inom Horisont Europa. 

Alla arbetsprogram, avtal och mallar finns nu publicerade via EU Funding & Tenders portal

Vill du veta mer om aktuella utlysningar, kontakta oss  på Research Support Office. 

Du kan också läsa mer om Horisont Europa på EU-kommissionens sidor .

KTH Horizon Europe Week

Research Support Office organiserade en vecka tillägnad det kommande Horisont Europa. Alla presentationer och inspelningar har gjorts tillgängliga på KTH:s externa webb .

Strategi för deltagande i Horisont Europa

Rektor har beslutat om en strategi som anger övergripande mål, principer och ett antal insatser som ska genomföras för att stärka verksamheten och uppnå KTH:s ambitioner i Horisont Europa, Strategi för deltagande i Horisont Europa

Horisont 2020

KTH var mycket framgångsrik i det föregående ramprogrammet Horisont 2020 (2014-2021). KTH deltog i totalt 345 projekt och erhöll ca 178.5 m.euro. Läs mer om KTH:s deltagande i Horisont Europa, KTH Horizon 2020 participation (pdf 781 kB) .

EU-projekt koordinerade av KTH (H2020)