Till innehåll på sidan

ERC anslag till KTH forskare (H2020)

Här hittar du information om de forskare som lyckats få projektmedel från det tidigare ramprogrammet för forskning och innovation inom EU - Horisont 2020 samt det nya som gäller för 2021-2027 - Horisont Europa. Urvalet är anslag från ERC, MSCA samt stora anslag för EU-projekt som koordineras av forskare på KTH.

Mottagare av ERC Advanced Grant

ERC Advanced Grant riktar sig till redan etablerade forskare i världsklass med betydande forskningsinsatser under de senaste 10 åren.

ERC Advanced Grant Horizon 2020 (2014-2020)

Barbara Noziere, CBH EPHEMERAL Adv G 2019 1 april 2021
Danica Kragic Jensfelt, EECS BIRD Adv G 2019 1 sept 2020
Aristides Gionis, EECS REBOUND Adv G 2018 1 mars 2020
Sverker Sörlin, ABE GLOBEGOV Adv G 2017 1 okt 2018
Lars Berglund, CHE WoodNanoTech Adv G 2016 1 sept 2017
Dan Henningson, SCI TRANSEP Adv G 2015 1 sept 2016
Joakim Jaldén (team member) AGNOSTIC Adv G EECS 2016
(Huvud PI är Björn Ottersten vid LUX univ. KTH är medpart)

Mottagare av ERC Consolidator Grant

ERC Consolidator Grant är för dem som nyligen startat en forskningsgrupp och vill stärka sin roll som forskningsledare (7–12 år efter avlagd doktorsexamen).

Ilaria Testa, SCI InSpIRE CoG 2020 1 jan 2022
Jens Bárðarson, SCI LOCFRONT CoG 2020 1 Juni 2021
Dimos Dimarogonas, EECS LEAFHOUND CoG 2019 1 nov 2020
Bob Sturm, EECS MUSAiC CoG 2019 1 Okt 2020
Per Högselius, ABE NUCLEARWATERS CoG 2017 1 maj 2018
Dejan Kostic, ICT ULTRA CoG 2017 1 juni 2018
Jonatan Lenells, SCI BOPNIE CoG 2015 1 maj 2016

Mottagare av ERC Starting Grant

ERC Starting Grant riktar sig till unga forskare (2–7 år efter avlagd doktorsexamen) som är redo att starta en oberoende forskning.

Ian Hoffecker, CBH DNA‐MICROSCOPY StG 2020 1 Maj 2021
Outi Tammisola, SCI MUCUS StG 2019 1 mars 2020
Maria Cuartero, CBH Botia ConquerIons StG 2019 1 jan 2020
Mahiar Max Hamedi, CHE iMDx StG 2016 1 aug 2017
Peder Roberts, ABE GRETPOL StG 2016 1 feb 2017.
Danupon Nanongkai, CSC DisDyn StG 2016 1 feb 2017
Jens Bárðarson, SCI QUANTMATT StG 2015 2017
Ilaria Testa, SCI MoNaLISA StG 2014 On-going

ERC Proof of Concept

Joachim Oberhammer, EECS TERAFILT PoC 2020 1 okt 2020

Innehållsansvarig:jennywan@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-10
ERC anslag till KTH forskare (H2020)
EU-projekt koordinerade av KTH (H2020)