Till innehåll på sidan

Lump sum-bidrag i Horisont Europa

Lump sum är en finansieringsmodell med fast belopp som betalas först när ett projekt eller en aktivitet har avslutas. Inom Horisont Europa finns två former av lump sum-bidrag.

Jämfört med finansiering baserad på faktiska kostnader är lump sum ett bidrag med fast belopp som betalas ut först när en aktivitet eller ett projekt är avslutat. På denna sida hittar du en översikt av lump sum-bidraget och information om vad du som KTH-forskare ska tänka på om du planerar att delta i en lump sum-ansökan som partner eller koordinator.

Former av lump sum-bidrag

Typ 1: Förbestämt belopp (definierat av allmänt beslut)

  • Typ IA: Förbestämd summa för vissa projekttyper. Det innebär att engångsbeloppet blir detsamma för samtliga projekt i en utlysning.
  • Typ Ib: Förbestämda byggstensbelopp för vissa aktiviteter. Det innebär att engångsbeloppet kommer att baseras på samma belopp per aktivitet, men att det kan variera mellan projekt beroende på vilka aktiviteter som valts.

Typ 2: Projektbaserat belopp. Det innebär att engångsbeloppet kommer att baseras på den individuella projektbudget som föreslås av de sökande, och därmed vara olika för varje projekt.

Budget

En godkänd budget går inte att förhandla på kontraktsnivå, och därför är det mycket viktigt att göra en korrekt och detaljerad budgetberäkning i ansökningsfasen till lump sum-bidrag. Vi rekommenderar därför alltid att du kontaktar den lokala ekonomienheten på din skola  för att få stöd i ditt budgetarbete. Om du planerar att koordinera en lump sum-ansökan kontakta RSO i god.

Stöd

Kontakta RSO om du behöver stöd eller råd kring din ansökan.

Boka möte med RSO

Rutin och stöd vid EU-ansökan