Till innehåll på sidan

Övrig EU-finansiering

Förutom de stora ramprogrammen för forskning, utveckling och innovation finns ett antal möjligheter för KTH att delta i andra EU-program.

Exempel på EU-program som kan vara av intresse är:

Innehållsansvarig:mariloor@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-21