Till innehåll på sidan

Övrig EU-finansiering

Förutom de stora ramprogrammen för forskning, utveckling och innovation finns ett antal möjligheter för KTH att delta i andra EU-program.

Exempel på EU-program som kan vara av intresse är: