Till innehåll på sidan

Rutin och stöd vid EU-ansökan till samverkansprojekt (RIA, IA, CSA)

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation 2021-2027.

Utlysningar publiceras på EU kommissionens portal för Funding & Tenders.  Nedan hittar du information om vad du som forskare vid KTH ska tänka på om du planerar att delta i en ansökan inom Horisont Europa som partner eller som koordinator.

Vara part i en EU-ansökan

1. Informera alltid din prefekt och förankra budgeten samt eventuellt behov av samfinansiering samt följ övriga interna rutiner på skolan. 

2. Kontakta alltid din lokala ekonom på skolan för att få hjälp med budget (KTH:s Horizon Europe mall ska användas)

EU-ekonomer samt ekonomifunktioner

 • ABE: eu-ekonomi@abe.kth.se 
 • CBH: simon@kth.se 
 • EECS: eu-support@eecs.kth.se 
 • ITM: eu@itm.kth.se 
 • SCI: finance-eu@sci.kth.se

3. Det krävs oftast inga formella underskrifter vid ansökan till EU och därför inget formellt behov av att informera RSO när KTH är partner i en ansökan. Du är såklart alltid välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med någon specifik fråga. 

4. Ibland vill koordinatorn av projektet att konsortiet signerar ett formellt åtagande innan ansökan skickas in t.ex. ett Letter of Intent (LoI), Non Disclosure Agreement (NDA) eller Letter of Committment (LoC). Om du behöver en signatur kontakta avtalskoordinatorn på din skola som tar ärendet vidare till RSO för eventuell granskning av jurist samt signatur av behörig firmatecknare.

Funktionsadresser till avtalskoordinatorer 

 • ABE avtalssamordning@abe.kth.se 
 • CBH avtal@cbh.kth.se 
 • EECS avtal@eecs.kth.se 
 • ITM avtal@itm.kth.se 
 • SCI avtal@sci.kth.se

5. Ange KTH:s PIC nummer till koordinatorn som lägger in alla partner i ansökningsverktyget i EU-portalen. PIC numret hämtar alla formella uppgifter om KTH, som officiellt namn, adress, status. KTH PIC nummer är 999990946.

6. ”Main contact person” för ansökan i portalen är du själv som Principal Investigator (P.I.) för KTH. Om du ombeds att lägga till en administrativ kontakt, tala med din EU-ekonom / administratör eller den som assisterar dig med ansökan från skolan. RSO kontakt anges endast då KTH är koordinator efter samråd med RSO. 

7. För att kunna komplettera data i ansökningsformuläret på webben måste du vara registrerad användare i EU:s Funding&Tenders Portal.  Klicka på knappen ”Register” och följ anvisningar. Därefter kan du logga in, klicka på ”My Proposals” i vänstra menyn, hitta namnet på ansökan och klicka ”Actions-Edit draft”. Du förflyttas automatiskt till ansökningsverktyget.

8. Ansökan består av Part A och Part B. Part A kompletteras elektroniskt i systemet. Klicka på knappen ” Edit forms” enligt bild nedan.

Skärmdump av onlinesystemet där den som skriver en EU-ansökan kan redigera uppgifter

Här ska varje partner komplettera ett antal olika formulär:

 • Kontaktdata – institution och forskare som deltar
 • Frågor om KTH:s roll i projektet
 • Relevanta publikationer och övriga projekt vid KTH
 • Frågor om gender 

9. KTH har en Gender Equality Plan – An Equal KTH - Plan for Gender Mainstreaming of KTH  dvs. du svarar “YES” på den frågan i formuläret. 

Planerar du att koordinera en EU-ansökan?

Boka ett möte med en forskningsrådgivare  i god tid.

Följande stöd erbjuds efter samråd med RSO:

 • Vägledning och rådgivning med projektplanen (part B)
 • Administrativ support med portalen och formulär