Till innehåll på sidan

Stöd i ansökningsförfarandet

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation 2021-2027.

Utlysningar publiceras på EU kommissionens portal för Funding & Tenders.  

Nedan hittar du information om vad du som forskare vid KTH ska tänka på om du planerar att delta i en ansökan inom Horisont Europa som partner eller som koordinator.

Att tänka på vid ansökan

Vid positivt utfall av en ansökan inom Horisont Europan är innehållet i ansökan bindande. Därför bör det säkerställas redan i ansökan att:

 • finansiärens krav/formalia är uppfyllda
 • dina och KTH:s intressen är säkerställda
 • KTH har beslutanderätt i projektet
 • KTH uppfyller sina myndighetskrav
 •  du anger KTH PIC nr vid ansökan 999990946

Om du planerar att delta som partner i en ansökan rekommenderar vi att du:

 • kontaktar en forskningsrådgivare på Research Support Office för konsultation.
  Vi kan t ex läsa igenom ansökan för att se till att alla krav är uppfyllda.
 • förankrar planerad ansökan hos din skolchef.
 • kontaktar skolans ekonomiavdelning för budgetering och andra finansiella frågor.
 • skickar in en kopia av ansökan till Research Support Office.

VIKTIGT: Kontakta Affärsjuridik  om ett formellt åtagande ska signeras innan ansökan skickas in, t.ex. Letter of Intent (LoI), Non Disclosure Agreement (NDA) eller Letter of Committment (LoC).

Planerar du att koordinera ett projekt?

Research Support Office erbjuder extra stöd i ansökningsprocessen för de forskare som väljer att vara koordinator. Kontakta Anna Raask  eller Jenny Wanselius.

Information om KTH som behövs för ansökan

Bild som visar online-formulär där allmän information om KTH fylls i automatiskt när man har angivit KTH:s så kallde PIC nummer. Det används vid ansökan av H2020 projekt.

För att registrera sig som partner i en ansökan behövs KTH:s PIC-nummer: 999990946. Ange detta och all KTH-information fylls i automatiskt.

Sen behöver man endast fylla i den forskarspecifika informationen.
Så kallad LEAR för KTH är Jeanna Ayoubi.

I ansökan ska projektdeltagarna beskrivas. Här är en mall för beskrivning av KTH och forskarna: Brief description KTH 2020 (doc 38 kB) . En beskrivning av KTH:s infrastrukturer finns på .

Vid beviljad ansökan

Kontakta RSO  som har hand om processen vid förberedelse av kontraktet med EU och övriga partner.