Till innehåll på sidan

Universitetsalliansen Stockholm trios Brysselrepresentation

Stockholm trio finns på plats i Bryssel med kontorsplats i Stockholmsregionens EU-kontors lokaler. Trions Brysselrepresentation består av en person i Bryssel och en Stockholmsbaserad representant från vart av de tre universiteten för att säkerställa effektiv kommunikation inom universiteten.

Huvudsyftet med verksamheten i Bryssel är att öka Stockholm trios synlighet i Europa och att genom proaktivt påverkansarbete främja lärosätenas deltagande i olika EU-finansierade forsknings-, innovations- och utbildningsprogram. Verksamheten består huvudsakligen av fyra aktiviteter:

  • Nätverk och informationsinhämtning
  • Strategiskt proaktivt arbete
  • Profilering i Bryssel
  • Kommunikation och interaktion med hemmaorganisationen

Dan Andrée , specialist på Karolinska Institutet, är Stockholm trios Brysselrepresentant medan Jenny Wanselius  är KTH:s representant vid Brysselrepresentationen.

Kontakt

Stockholm trio

Sedan 2019 ingår Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet i universitetsalliansen Stockholm trio i syfte att utveckla och lyfta fram den internationellt framstående forsknings- och utbildningsmiljö som de tre universiteten bildar i Stockholmsregionen.

Om Stockholm trio