Till innehåll på sidan

Wallenbergsstiftelserna

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för de allmännyttiga stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg. Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt som främjar Sverige och har anslagit 37 miljarder kronor sedan 1917, varav närmare 11 miljarder kronor de senaste fem åren.

Bild på trappa med hundornament vid Brinellvägen 6- 8, gul byggnad i bakgrunden. Foto: Olof Holdar

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Den största stiftelsen grundad av medlemmar i familjen Wallenberg är Knut och Alice Wallenberg Stiftelse från 1917 som främjar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin.

Marianne och Marcus Wallenbergs Minnesfond samt Marcus och Amalia Wallenbergs stiftelse

Två andra stiftelser är Marianne och Marcus Wallenbergs minnesfond (forskning inom juridik, ekonomi samt samhällsvetenskap), samt Marcus och Amalia Wallenbergs stiftelse (forskning inom humaniora, lärande och projekt för barn och ungdomsverksamhet).

För alla ansökningar till Wallenberg krävs ett stödbrev från rektor. För att hinna med detta ber vi er att kontakta Research Support Office  redan en månad innan aktuell Wallenbergutlysning stänger.

KAW
MAW
MMW