Till innehåll på sidan

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Projektanslag 2021

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW) stödjer forskning främst inom klinisk medicin, juridik och samhällsvetenskap. Sedan grundandet har Stiftelsen beviljat 2,8 miljarder kronor i anslag, främst till universitet och högskolor.

Planerar du att söka projektanslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse? Då behöver du ta kontakt med Research Support Office  för att stämma av den interna nomineringsprocessen och stödbrev.

Utlysningen öppnar den 1 mars 2021 och senast den 24 mars 2021 behöver du skicka in underlag till stödbrev för att hinna få det underskrivet!

Deadline: 1 april 2021

Länk till MMW

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse