Till innehåll på sidan

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Projektanslag 2021

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW) stödjer forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential framförallt inom samhällsvetenskap och humaniora samt projekt inom lärande och informationsteknik och projekt för barn och ungdomsverksamhet.

Sedan grundandet har Stiftelsen beviljat närmare 1,5 miljarder kronor till olika projekt.

Planerar du att söka projektanslag från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond bör du kontakta Research Support Office  i god tid för att stämma av den interna nomineringsprocessen och stödbrev.

Utlysningen öppnar den 1 mars och senast den 24 mars 2021 behöver du skicka in underlag för stödbrev för att hinna få det underskrivet av rektor!

Deadline: 1 april 2021

Länk till MAW

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse