Till innehåll på sidan

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Projektanslag 2022

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW) stödjer företrädesvis projekt inom humaniora. Dessutom stödjer Stiftelsen barn- och ungdomsprojekt som drivs av etablerade icke vinstdrivande riksorganisationer, akademier, museer och lärosäten.

Sedan grundandet har Stiftelsen beviljat närmare 1,6 miljarder kronor till olika projekt. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär, gärna med inriktning mot IT. 

Planerar du att söka projektanslag från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond bör du kontakta Research Support Office  i god tid för att stämma av den interna nomineringsprocessen och stödbrev.

Utlysningen öppnar den 1 mars 2022 och senast den 22 mars 2022 behöver du skicka in underlag för stödbrev för att hinna få det underskrivet av rektor!

Deadline: 1 april 2022

Länk till MAW

KAW
MAW
MMW