Till innehåll på sidan

Nordisk finansiering

Nordforsk och Nordiska rådet är två viktiga finansiärer i Norden.

Nordforsk

Nordforsk finansierar och möjliggör nordiskt samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur.

Nordforsks webbplats

Nordiska rådet

Hos Nordiska rådet finns möjlighet att söka finansiering till verksamhet som berör bland annat utbildning, forskning och språksamarbeten inom Norden.

Nordiska rådets webbplats