Till innehåll på sidan

Nordisk finansiering

Nordforsk

Nordforsk finansierar och möjliggör nordiskt samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur.

​​​​​​​Gå till Nordforsk ​​​​​​​

Nordiska rådet

Hos Nordiska rådet finns möjlighet att söka finansiering till verksamhet som berör bland annat utbildning, forskning och språksamarbeten inom Norden.

Gå till Nordiska rådet ​​​​​​​