Till innehåll på sidan

Nordisk finansiering

Nordforsk och Nordiska rådet är två viktiga finansiärer i Norden.

NordForsk

NordForsk finansierar och möjliggör nordiskt samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur.

Läs mer om NordForsk

Nordiska ministerrådet

Hos Nordiska ministerrådet finns möjlighet att söka finansiering till verksamhet som berör bland annat utbildning, forskning och språksamarbeten inom Norden.

Läs mer om Nordiska ministerrådet