Till innehåll på sidan

Övergripande aspekter

Här listas frågor som oftast behöver tas i beaktande före, under samt ibland även efter ett forskningsprojekts genomförande. 

Innehållsansvarig:mariloor@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-12-08
Datahanteringsplan
Exportkontroll
Forskningsetik på KTH
IPR - Immaterialrätt
Öppen vetenskap - Tillgängliga data
Intern etikbedömning
FAQ - Vanliga frågor om etik och god forskningssed