Till innehåll på sidan

Öppen vetenskap - Tillgängliga data

KTH Biblioteket bistår med stöd kring frågor rörande Öppen vetenskap (Open Science) och tillgängliga data (Open Access). Mer information finns på KTHBs webbsidor . Bibliotekets personal har också allmän information om publicering

Information om Open Science finns även på EU-kommissionens webb .

Innehållsansvarig:mariloor@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-12-18
Datahanteringsplan
Exportkontroll
Forskningsetik på KTH
IPR - Immaterialrätt
Öppen vetenskap - Tillgängliga data
Intern etikbedömning
FAQ - Vanliga frågor om etik och god forskningssed