Till innehåll på sidan

Stöd inom forskningsfinansiering

Forskningshandläggare på RSO erbjuder stöd och expertis i alla faser av ett forskningsprojekts livscykel; förberedelse, initiering, ansökan, kontrakt / avtalsfas, genomförande och rapportering. Detta görs främst genom information, utbildning, rådgivning, handläggning och olika former av expertstöd till forskare och forskargrupper på KTH.

Vi har nära relationer med KTH:s viktigaste forskningsfinansiärer

Vi bevakar finansiärernas forskningsagendor och finansieringsvillkor och andra nya viktiga frågor som prioriteras av finansiärerna. Vi representerar KTH i finansiärernas olika nätverk och referensgrupper.

Vi ger stöd för konkurrenskraftiga forskningsansökningar

Vi har expertis som är avgörande för framgångsrika forskningsansökningar och stöd för hur forskare kan adressera relevanta sakfrågor som etik, genusaspekter, globala hållbarhetsmålen, impact, datahanteringsplaner, öppna data, IP/immaterialrätt, projektstyrning mm.

Vi ger stöd om exportkontroll och etiska frågor i forskningsprojekt

Vi besitter, tillsammans med gruppen affärsjuridik, expertis inom exportkontroll och ger stöd till forskare med utredning, klassificering och tillstånd av teknik som berörs av export-kontrollagstiftning. Vi ger även stöd till forskare, skolor och ledning i frågor som rör forskningsetik med fokus på forskningsfinansiärernas krav.

Vi tillhandahåller olika verktyg, e-tjänster och webbportaler

Vi tillhandahåller tjänsten Research Professional för att KTH:s forskare ska kunna hitta utlysningar och finansieringsmöjligheter utifrån sina profiler. Vi tillhandahåller medlemskap i nätverket Crowdhelix vars plattform används för att bygga partnerskap inför utlysningar i Horizon Europe.

Vi ger stöd för projektledning, administration och rapportering

Vi har specialistkunskaper inom projektledning, administration, budgetering och rapportering av EU-projekt och stödjer skolornas administrativa personal och projektledare med kompetensutveckling, mallar och stödstrukturer.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:mariloor@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-05-19