Internationell finansiering

Här hittar du främst information om finansiering från USA och speciella villkor som behöver beaktas. KTH har även omfattande internationella forskningssamarbeten, bland annat med Kina och andra länder i Asien. Kontakta Research Support Office (rso-support@kth.se) för frågor om övrig internationell finansiering.

USA

Det finns goda möjligheter för forskare inom KTH att söka medel och delta i projekt som finansieras från USA, särskilt inom området hälsa. De flesta amerikanska finansiärerna har en gemensam elektronisk ansökningsportal: Grants.gov.

Research support office ger främst stöd I ansökansskedet. Hantering av projektet och budgethantering görs med hjälp av din skolekonom.

Enskilda forskare kan inte skicka in ansökningar via Grants.gov utan ansökningar måste skickas in centralt via KTH. Ansökan kan dock färdigställas av forskaren som därefter markerar den som ”ready to submit” varefter AOR (auktoriserad organisationsrepresentant) vid Research Office skickar in ansökan.

Innan KTH kan skicka in ansökan måste Research Support Office få ett skolchefsgodkännande signerat som intygar att skolan har tid och resurser att stödja projektet. Kom ihåg att många amerikanska finansiärer endast indirekta kostnader till en låg nivå varvid medfinansiering från skolan kan vara nödvändigt.

Notera också att vissa forskningsprojekt som tilldelas medel från amerikanska finansiärer lyder under USA:s regelverk, vilket bl.a. kan påverka IPR. Du uppmanas därför bekanta dig med de regler som gäller för det anslag du avser söka, innan du lämnar in din ansökan. För att säkerställa att KTH kan godkänna och signera ansökan, kontakta Research Office senast åtta arbetsdagar före aktuell deadline.

Särskilda krav för ansökan mot NIH (National Institute of Health)

Ta kontakt med Research Support Office i början av ett nytt NIH-projekt. Under mötet får du information om de speciella regler som finns kring NIH-projekt.

Ekonomiska intressekonflikter (Finacial conflict of interest, FCOI)

Den amerikanska federala hälsomyndigheten (USPHS), särskilt NIH har krav för medverkan i projekt finansierade av dem (42 CFR Part 50).

KTH måste som mottagare av forskningsmedel fastställa regler som hanterar forskares och nära släktingars eventuella ägande och ersättningar i företag som kan tjäna på finansieringen. KTH ska granska, bedöma och rapportera om det förekommer risk för ekonomiska intressekonflikter i samband med det finansierade projektet. Om det föreligger risk för intressekonflikt ska KTH vidta en handlingsplan för att hantera situationen och rapportera planen till finansiären. KTH är också skyldigt att informera och utbilda de forskare som medverkar i forskningsprojekten om det regelverk som föreligger gällande ekonomiska intressekonflikter.

Blankett för rapportering av finansiella intressekonflikter: NIH Financial Conflict of Interest Certification Form (pdf 154 kB)

Fakturor och betalningar

KTH kan medverka I NIH-projekt antingen som huvudsökande (prime awardee) eller som medsökande (subawardee) vilket påverkar hur hanteringen av fakturor ska genomföras.

Som huvudsökande rekvirerar KTH pengar direkt från NIH:s system PMS (Payment Management System). Rekvirering sker för uppkomna kostnader kvartalsvis eller 2 ggr/år.

Personalkostnader

Om man får lön genom ett NIH-projekt måste man rapportera sin tid i projektet. Både projektmanager och anställd måste signera de månatliga tidsrapporteringarna.

Resor

Om en forskare bekostar flygbiljetter genom ett NIH-projekt måste man boka resan genom ett amerikanskt flygbolag eller ett bolag som man har “code-share” samarbete med.

Budget

Max 25% av budgeten får flyttas mellan olika kategorier under en budgetperiod. Huvudregeln är att alla medel inom en budgetperiod ska användas inom den perioden. Överföring av medel till senare period är inte alltid tillåtet. 

Revision

I enlighet med amerikanska bestämmelser måste KTH genomföra en revision för projekt finansierade genom federala medel om KTH mottagit mer än 750 000 USD per budgetår. Research Support Office genomför årlig uppskattning av den totala summan finansiering.

Relevanta länkar:

Grants.gov - information om hur man ansöker om medel finns på grants.gov webb  och youtube .

NIH - information om ansökan och ansökningsblanketter NIH:s webb " Foreign Grants Information" .

Snabba fakta för dig som fyller i ansökning till amerikansk finansiär.

  • KTH är registrerade i SAM.gov
  • KTH:s DUNS nummer är 3505822680000
  • Research Support Office hjälper dig om du behöver registrera en användare på eRA-Common

Kontakta Lars Resman , RSO, om du har allmänna frågor om finansiering från USA.

Om du har juridiska frågor om USA-finansiering, ta kontakt med gruppen Affärsjuridik.

Om du har frågor kring ekonomi och ekonomisk redovisning för USA-projekt, ta kontakt med din skolekonom.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:mariloor@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-05-18