Till innehåll på sidan

Nationell finansiering

Här finns information om KTH:s vanligaste svenska finansiärer och hur du går tillväga för att söka medel samt när du måste kontakta Research Support Office. Information relaterade till utlysningar inom KTH Digital Futures finns också på dessa sidor.

KTH:s vanligaste finansiärer

Energimyndigheten

Formas , Forskningsrådet för hållbar utveckling

Forte,  Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

MISTRA , Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

Riksbankens jubileumsfond , Stiftelsen för Humanistisk och Samhällsvetenskaplig forskning

SSF , Stiftelsen för Strategisk Forskning

STINT , Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

VR,  Vetenskapsrådet

Vinnova , Sveriges innovationsmyndighet

Wallenbergsstiftelserna  (OBS, alla ansökningar till Wallenbergsstiftelserna måste gå via RSO)

Research Support Office erbjuder följande stöd

  • Informationsseminarier, när det är aktuellt. Se kalender och nyhetsbrev.
  • För utlysningar från Wallenbergstiftelserna gör KTH en prioritering. Research Support Office håller i processen och informerar om urvalen. Se kalender och nyhetsbrev.

Individuella projekt eller samverkansprojekt?

Individuella, nationella forskningsprojekt söks av den enskilde forskningsledaren och drivs inom skolan.

Samverkansprojekt kan bestå av samverkan med industri, offentlig sektor och andra universitet och högskolor. Vid samverkansavtal ska KTH stå som partner. Kontakta därför Research Support Office tidigt vid planeringen av ett samverkansprojekt.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:mariloor@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-10-09