Nordisk finansiering

Nordiska finansiärer

Nordforsk

Nordforsk finansierar och möjliggör nordiskt samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur

Nordiska rådet

Hos Nordiska rådet finns möjlighet att söka finansiering till verksamhet som berör bland annat utbildning, forskning och språksamarbeten inom Norden

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:mariloor@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-02-12