Till innehåll på sidan

Stöd för ansökningar

Här finner du information om hur Research Support Office kan stötta dig i ditt ansökningsarbete.

Börja gärna i den här sektionen, där du hittar stödmaterial och information för dig som förbereder en ansökan till externa finansiärer.

Vid frågor om budgetering kontakta din lokala ekonom.

Förbereder du en omfattande ansökan är du alltid välkommen att kontakta Research Office för följande stöd:

Analys av utlysningstext

Vi kan hjälpa dig i din analys av utlysningen och tillgänglig bakgrundsinformation. Vad är den bakomliggande viljan och intentionen med utlysningen?

Strukturering av projektets och ansökans innehåll

Vi kan hjälpa dig att strukturera din ansökan enligt finansiärens och utvärderarnas önskemål.

Analys av ansökan gentemot finansiärens urvalskriterier och villkor

Vi erbjuder genomläsning av utkast till ansökan för feedback på ansökans struktur och hur väl den uppfyller finansiärens krav och kriterier.

Specifika frågor och krav

Vi kan hjälpa dig med specifika frågor om hur man adresserar finansiärens krav gällande till exmpel etik, genus aspekter, open access och exportkontroll.

Möte med en forskningsrådgivare

Du är alltid välkommen att kontakta oss angående din ansökan och kan även boka in ett möte med en av våra forskningsrådgivare . För att maximera det stöd du kan få uppmanar vi dig att kontakta Research Office i god tid före tidsfristen för inlämning av ansökan.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:mariloor@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-10-15