Internationell finansering

USA

Det finns goda möjligheter för forskare inom KTH att söka medel och delta i projekt som finansieras från USA, särskilt inom området hälsa. De flesta amerikanska finansiärerna har en gemensam elektronisk ansökningsportal: Grants.gov . Enskilda forskare kan inte skicka in ansökningar via Grants.gov utan ansökningar måste skickas in centralt via KTH. Ansökan kan dock färdigställas av forskaren som därefter markerar den som ”ready to submit” varefter AOR (auktoriserad organisationsrepresentant) vid Research Office skickar in ansökan.

Innan KTH kan skicka in ansökan måste Research Office få ett skolchefsgodkännande signerat från skolchef som försäkrar att skolan har tid och resurser att stödja projektet. Kom ihåg att många amerikanska finansiärer endast finansierar 8 % indirekta kostnader varvid medfinansiering från skolan kan vara nödvändigt. Notera också att vissa forskningsprojekt som tilldelas medel från amerikanska finansiärer lyder under USA:s regelverk, vilket bl.a. kan påverka IPR. Du uppmanas därför bekanta dig med de regler som gäller för det anslag du avser söka, innan du lämnar in din ansökan. För att säkerställa att KTH kan godkänna och signera ansökan, kontakta Research Office senast åtta arbetsdagar före aktuell deadline.

Relevanta länkar:

Mycket information om hur man ansöker om medel via grants.gov finns på deras hemsida .

Det finns även mycket lättillgänglig information om Grants.gov på youtube, se www.youtube.com/user/GrantsGovUS .

Detaljerad information om ansökan och ansökningsblanketter till NIH finns på NIH:s webbplats " Foreign Grants Information ".

Snabba fakta för dig som fyller i ansökning till amerikansk finansiär.

  • KTH är registrerade i SAM.gov.
  • KTH:s DUNS nummer är 3505822680000
  • Research Office hjälper dig om du behöver registrera en användare på eRA-Common

Om du har frågor om finansierings från USA, kontakta Lars Resman, lresman@kth.se .

Om du har juridiska frågor om USA-finansiering, ta kontakt med juridiska avdelningen, avtal@kth.se .

Om du har frågor kring ekonomi och ekonomisk redovisning för USA-projekt, ta kontakt med din skolekonom.

Övriga världen

KTH har ett omfattande internationellt forskningssamarbete, bland annat med Kina och andra länder i Asien. Kontakta Research Office för att veta mer.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:mariloor@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-03-21