KTH:s vanligaste externa finansiärer

Här hittar du en förteckning över KTH:s vanligaste externa finansiärer.

Nationella finansiärer

Energimyndigheten

Formas , Forskningsrådet för hållbar utveckling

Forte , Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

MISTRA , Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

Riksbankens Jubileumsfond , Stiftelsen för Humanistisk och Samhällsvetenskaplig forskning

SSF , Stiftelsen för Strategisk Forskning

STINT , Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

Vetenskapsrådet  (VR)

Vinnova , Sveriges Innovationsmyndighet

Wallenbergstiftelserna , OBS! Alla ansökningar till Wallenbergstiftelserna från KTH måste gå via Research Office

Nordiska finansiärer

Nordforsk , Nordforsk finansierar och möjliggör nordiskt samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur

Nordiska rådet , Hos Nordiska rådet finns möjlighet att söka finansiering till verksamhet som berör bland annat utbildning, forskning och språksamarbeten inom Norden

Finansieringsmöjligheter inom EU

Horisont 2020 , (även Horizon 2020, H2020). H2020 är EU:s största forsknings- och innovationsprogram med finanseringsmöjligheter motsvarande 80 miljarder euro perioden 2014–2020

European Research Council , (ERC). ERC har en budget för forskningsfinansering på 13 miljarder euro perioden 2014–2020

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:mariloor@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-09-20