KTH:s Digitaliseringssatsning

Den svenska regeringen har givit KTH i uppdrag att etablera en strategisk forskningsmiljö för tvärvetenskaplig forskning om framtidens teknologier för digitalisering, utifrån forskningspropositionen 2016 och budgetpropositionen 2017.
I enlighet med riktlinjerna för denna strategiska forskningsmiljö, med ett anslag om 78 miljoner kr per år, kommer ett forskningscenter för framtidens teknologier för digitalisering att lanseras 2020.

Pilotprojekt 2019-2020

För att vara beredda för att skala upp och utveckla det strategiska forskningsområdet, beslutade KTH att avsätta interna medel under 2019 för att forma tvärvetenskapliga pilotprojekt. Här är listan på de första nio projekten som har fått anslag för ett år:

  • Advanced Adaptive Intelligent Systems (AAIS)
  • Data LEASH: Learning and Sharing under Privacy constraints
  • Data-Limited Learning of Complex Dynamical Systems
  • Decision-making in Critical Societal Infrastructures
  • Digitizing Brain Data for Health and Disease
  • EO4 Change Detection on Environmental Impact Assessment
  • Humanizing the Sustainable Smart City (HiSS)
  • Robotic Matter

Strategisk matris

Pilotprojekten inom Technologies for a digital transformation engagerar manga olika forskargrupper som kompletterar varandra, från minst två eller fler skolor vid KTH, andra universitet och forskningsinstitut samt partners från näringsliv, industri och offentlig sektor.

En strategis matris utgör grunden för den långsiktiga forskningsportföljen där tre forskningsteman Trust, Cooperate och Learn tangerar tre samhällsutmaningar Smart society, Digitized industry samt Rich and healthy life.

Frågor om digitaliseringssatsningen och projekten skickas till digitalisering@kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:mariloor@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-11-14