Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Projektanslag 2020

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW) stödjer forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential framförallt inom samhällsvetenskap och humaniora samt projekt inom lärande och informationsteknik och projekt för barn och ungdomsverksamhet.

Sedan grundandet har Stiftelsen beviljat närmare 1,4 miljarder kronor till olika projekt.

Planerar du att söka projektanslag från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond bör du kontakta Research Support Office  i god tid för att stämma av den interna nomineringsprocessen och stödbrev.

Utlysningen brukar öppna runt den 1 mars och senast den 16:e mars 2020 behöver du skicka in underlag för stödbrev för att hinna få det underskrivet!

Deadline: 1 april 2020

Länk till MAW