Datahanteringsplan

En datahanteringsplan beskriver hur data kommer att hanteras under projektet och vad som ska ske med det efteråt, t ex om man planerar behålla data för att genomföra ytterligare forskningsprojekt i framtiden och hur man tänker lagra i enlighet med FAIR-principeran (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable). På KTH:s biblioteks hemsida kan du hitta ytterligare information angående FAIR-data och open Access.

Många externa forskningsfinansiärer (t ex VR, Formas, H2020) ställer i dag krav på lärosäten och forskare att redovisa hur data och resultat ska hanteras i projekt. Därtill kommer lagstiftningskrav och KTH:s interna krav på korrekt hantering av data. För att se vilka specifika krav som ställs från respektive finansiär kan du finna information genom att söka efter finansiärens regelverk via denna  sida.

En datahanteringsplan ger möjligheten att redan vid ansökan tänka igenom och strukturera hanteringen av insamling och hantering av data. Ett strukturerat upplägg är, även och det innebär merarbete, en investering som kan komma till nytta inte bara när det gäller datahantering utan även när det gäller redovisning av resultat, ägandeskap, IP, etik samt redlighet i forskning.

Tänk på att en datahanteringsplan ser olika ut beroende på i vilken skeende i projektet den ska användas. En datahanteringsplan som skrivs till en ansökan ser ut på ett sätt jämfört med en som används under projektets gång eller vid slutrapportering. Vid ansökan brukar man också försöka hålla ansökan kort och tydlig, dels för att underlätta utvärderaring men även för att spara utrymme i sin ansökan som behövs för att beskriva forskningen i projektet.

  • Svensk Nationell Datatjänst (SND) har tagit fram en checklista  för forskare som ska ta fram en datahanteringsplan (DHP). Anpassa din DHP efter ditt projekt och besvara de frågor som är relevant för ditt projekt.
  • DMP-online  är ett web-baserat verktyg för att skapa datahanteringsplaner.
  • Från 2019 kommer alla som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet att behöva en plan över hur den forskningsdata som genereras inom projektet ska hanteras. En länk som som beskriver vad som behöver finnas med på datahanderingsplanen hittar du här .
  • För H2020 finns det riktlinjer och en mall angående öppen data som du hittar här .
     
  • Vanliga frågor för H2020 gällande Open Access hittar du här .
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:mariloor@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-04-24