Forskningsstöd

KTH erbjuder stöd till forskare och övrig personal inom extern finansiering av forskningsprojekt, kommersialisering samt individuella stipender och anslag.

Stöd för strategiska forskningsinitiativ

Forskningsstöd RSO ger stöd till KTH:s strategiska forskningsinitiativ; centra, forskningsinfrastrukturer, SFO:er, SIP:ar, KIC:ar och forskningsplattformar samt kompetensstöd för ledare av forskningssamverkan.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-02-26