Till innehåll på sidan

Forskningsstöd

KTH erbjuder stöd till forskare och övrig personal inom extern finansiering av forskningsprojekt, kommersialisering samt individuella stipender och anslag.

Juridik etik, efterlevnad och samhällspåverkan

Forskningsstöd före, under och efter ett forskningsprojekt - från avtalshantering, IP , DMP , exportkontroll  till etik, hållbarhet, publicering, innovation och impact .

Stöd för strategiska forskningsinitiativ

Forskningsstöd RSO ger stöd till KTH:s strategiska forskningsinitiativ; centra, forskningsinfrastrukturer, SFO:er, SIP:ar, KIC:ar och forskningsplattformar samt kompetensstöd för ledare av forskningssamverkan.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-05-05