Forskningsstöd

KTH erbjuder stöd till forskare och övrig personal inom extern finansiering av forskningsprojekt, kommersialisering samt individuella stipender och anslag.

Om forskarstudier

Praktisk information om exempelvis handledning, individuell studieplan och förberedelser inför disputation och examen.

Avtalshantering

Du kan få hjälp med att upprätta och att granska avtal med externa parter.

Forskningsfinansiering

Information om extern finansiering, stöd vid ansökan och genomförande av forskningsprojekt.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-01-22