Kommunicera din impact

Om du aktivt vill kommunicera din forskning och dess samhällspåverkan externt, via exempelvis LinkedIn eller Researchgate, följer här några tips kan vara till hjälp.

Vad – "The story"

Gör en ”nyhetsvärdering”, summera forskningen/resultaten i max tre meningar. Sätt in forskningen i en kontext. Svara på hur kan resultaten användas? Vilken nytta kommer forskningen/utbildningen att göra i samhället? Vilka konsekvenser kan den leda till?
Ex: En liten flyttbar gammakamera kollar snabbt och enkelt syretillförseln i hjärtat på patienter som kommer till akuten med bröstsmärtor. De som inte har fel på hjärtat kan åka hem i stället för att bli inlagda. Det leder inte bara till kortare patientköer och lägre vårdkostnader, utan även minskat lidande för patienten.

Vem – Målgruppen

Varför är detta av intresse för målgruppen?
Hur det kommer att påverka vardagen för människor, till exempel sociala förmåner, ekonomi, utbildning etc. Tänk förbättringar och verkliga tillämpningar. 

När – ett internationellt perspektiv

Att "släppa en nyhet" när den relaterar till aktuell debatt eller fråga ökar chanserna att den får uppmärksamhet. Är detta en dagsaktuell fråga? Är det bråttom? Finns det en kritisk tidslinje att relatera till?

Finns det någon koppling till aktuella, nationella eller internationella nyhetsrapporter som rör till exempel energi, hälsa eller ekonomi eller som kopplar till FN:s 17 klimatmål, etc?

Andra aktörer

Finns det ytterligare aktörer som forskningen berör? Är andra universitet eller företag involverade?

Material

Planera från början för bilder, illustrationer, video/rörlig bild, ljud eller länkar till kompletterande material

Kanaler

Exempel: LinkedIn, Researchgate, etc.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Maria Malmqvist
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-07-08