Till innehåll på sidan

Kommunicera impact

Nedan är några tips för dig som vill kommunicera din forskning och dess samhällspåverkan externt, till exempel via LinkedIn eller ResearchGate.

Vad handlar det om?

Gör en nyhetsvärdering. Skriv ner vad forskning eller resultaten handlar om på max tre meningar. Sätt in forskningen i en kontext. Svara på hur kan resultaten användas? Vilken nytta kommer forskningen/utbildningen att göra i samhället? Vilka konsekvenser kan den leda till?

Exempel: En liten flyttbar gammakamera kollar snabbt och enkelt syretillförseln i hjärtat på patienter som kommer till akuten med bröstsmärtor. De som inte har fel på hjärtat kan åka hem i stället för att bli inlagda. Det leder inte bara till kortare patientköer och lägre vårdkostnader, utan även minskat lidande för patienten.

Vem är målgruppen?

Vilka berörs och kan vara intresserade? Varför är detta av intresse för målgruppen? Hur det kommer att påverka vardagen för människor, till exempel sociala förmåner, ekonomi eller utbildning. Tänk förbättringar och verkliga tillämpningar!

När och hur ska man gå ut?

Att kommunicera en nyhet när den relaterar till en aktuell debatt eller fråga ökar chanserna att den får uppmärksamhet. Är detta en dagsaktuell fråga? Är det bråttom? Finns det en kritisk tidslinje att relatera till?

Finns det någon koppling till aktuella, nationella eller internationella nyhetsrapporter som rör till exempel energi, hälsa eller ekonomi eller som kopplar till FN:s 17 klimatmål?

Andra inblandade parter

Finns det ytterligare aktörer som forskningen berör? Är andra universitet eller företag involverade?

Vad finns det för material?

Planera från början för bilder, illustrationer, video, rörlig bild, ljud eller länkar till kompletterande material.

Vilka kanaler?

Välj vilken kanal du ska använda utifrån den målgrupp du vill nå. Välj också kanal utifrån "när". Är det något som behöver gå ut nu direkt, som berör en het fråga, kanske någon av dina egna plattformar är de bästa alternativet. Kanaler kan till exempel vara LinkedIn, ResearchGate, avdelningens webbplats eller den egna profilsidan.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-07