Till innehåll på sidan

Ledning

Arbetet med impact samordnas av en projektkoordinator medan det övergripande ansvaret ligger hos projektets styrgrupp.

Ledning

Projektkoordinator

Styrgrupp

Projektgrupp

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-05-18