Skriv ett impact case

KTH har tagit fram mallar över hur du skriver ditt impact case. Nedan finns en mall för att skriva en enkel fallbeskrivning, samt länk till mer omfattande instruktioner för hur du skriver en stark fallbeskrivning som visar på vägen från forskning och utbildning vid KTH till konkret samhällsnytta.

Impact case – mall

Med denna mall skriver du ett enkelt impact case.

1. Title of case study:

  • Case study concerning impact of research/impact of education:

2. Summary of the impact (max 150 words), including:

  • An explanation of the nature of the impact; how far-reaching it is/who the beneficiaries are; and how significant the benefits are. (reach & significance)
  • Explain the main activities that led to the impact stated.

3. Underpinning research (maximum 200 words), including:

  • An outline of what the underpinning research was, when this was undertaken and by whom.
  • Research publications (max 8, including number of citations)

4. Sources to corroborate the impact (max 5):

  • External reports or documents, links to web pages, contact details of a user(s) that could corroborate the impact, factual statements already provided by key users/beneficiaries, that corroborate the impact of the case

Impact case – mall (in english):

Word template - Impact Case mall (docx 33 kB)

Fallbeskrivningar för Impact – för KTH:s fakultet

En utförligare guide till hur du får till ett starkt impact case hittar du här (in english):
“Impact Cases- A practical help for KTH faculty” (pdf 220 kB)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Maria Malmqvist
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-07-08