Till innehåll på sidan

Kommunicera din forskning

Välkommen till denna workshop om forskningskommunikation främst avsedd för doktorander som vill få en introduktion till hur forskning kan kommuniceras till olika målgrupper.

Tid: Fr 2023-01-27 kl 10.00 - 12.00

Plats: South-East Gallery, KTH Library, Osquars backe 31. Registration required

Språk: Engelska

Medverkande: Linda Söderlindh, KTH Språk och kommunikation

Anmäl dig här

Two students listening to a lecture.

Denna workshop ger en introduktion till forskningskommunikation, och tar upp viktiga aspekter att tänka på när du kommunicerar din forskning till icke-experter och mottagare utanför ditt eget fält. Workshoppen utgår ifrån retoriska principer för målgruppsanpassning, struktur och förberedelser kopplade till olika situationer i vilka forskaren kan komma behöva kommunicera. Under workshoppen kommer du även att få tillfälle att träna dina färdigheter i forskningskommunikation och delta i övningar.

 
Workshoppen hålls på engelska