Till innehåll på sidan

Seminarium: Engagera intressenter i europeiska forskningsprojekt

Att öka samhällsnyttan och engagemanget med intressenter av europeisk forskning är ett viktigt inslag i ramverksprogrammen Horizon 2020 och det kommande Horizon Europe. I olika finansieringsformer stöds forskning och innovation som leder till nya produkter och tjänster samt icke-teknologisk social innovation. Ett projekt kan behöva få in kunskap från grupper utanför akademin, från medborgare, användargrupper, konsumentorganisationer eller relevanta representanter från näringslivet.

Tid: To 2020-02-13 kl 13.00 - 15.00

Föreläsare: Anna Raask, RSO, Maria Hagardt Public and Science (V&A), Jonas Anund Vogel, KTH Live-In-Lab

Plats: D36 (Gamla styrelserummet), Lindstedtsv.5, KTH Campus

Det är helt avgörande för offentliga forskningsfinansiärer att kunna se att de investeringar som görs också kommer till socio-ekonomisk nytta för samhället. Därmed har kravet på att inkludera avnämarna till forskningen - medborgare, användare, industrin - genom hela forskningsprojektets livscykel blivit något som förväntas ingå i europeiska forskningsansökningar. EU-kommissionen är måna om att framtiden medskapas av civilsamhället och medborgare i bredast möjliga bemärkelse, som kanske annars inte skulle ha samverkat, i frågor som rör vetenskap och teknik.

För att möta dessa krav från finansiärerna anordnar avdelningen för Forskningsstöd, RSO, ett seminarium on hur du kan öka din framgång i ansökan genom att involvera olika intressentgrupper i olika aktiviteter. Seminariet har inbjudna talar från Vetenskap och Allmänhet, VA (Public & Science) och KTH Live-in Lab.

Program (engelska)
13:00 European funding proposals and stakeholder engagement - overview
Anna Raask, Research Support Office
13:15 How to include stakeholder engagement in your EU project?
Maria Hagardt, International Relations & Communications Manager, VA Public and Science
14:00 The Living Lab approach - method for reaching results and impact in cross-disciplinary projects
Jonas Anund Vogel, Manager, KTH Live-In Lab
14:20 Q&A

Anmälan sker per mejl till  Anna Raask , Forskningshandläggare Forskningsstöd/Research Support Office.
Kaffe och fika serveras. Notera att seminariet börjar kl 13.00 (ej akademisk kvart)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-01-24