Till innehåll på sidan

Skapa en datahanteringsplan med DMP Online

På denna workshop kommer vi att visa hur du kan använda tjänsten DMP Online för att skapa din datahanteringsplan.

Tid: To 2022-12-15 kl 13.00 - 14.30

Plats: Zoom

Språk: Engelska

Medverkande: Rosa Lönneborg, Lina Andrén, Peter Kjellberg

DMP Online är en tjänst för att skapa datahanteringsplaner (DHP, eller DMP på engelska). Att planera din datahantering är ett viktigt steg i början av ditt forskningsprojekt och många finansiärer, inklusive VR och Formas, har krav på att en datahanteringsplan ska tas fram för ditt projekt.

Ingen registrering nödvändig/drop-in.

För mer information om forskningsdata och DMP – besök KTH Research Data Team  på webben.