Till innehåll på sidan

SSF Future Research Leaders (FFL-8)

För åttonde gången satsar Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) på flaggskeppsprogrammet Framtidens Forskningsledare (FFL-8). Sedan starten år 2000 har runt 140 framgångsrika forskare medverkat i programmet. Ytterligare 16 unga forskare ges nu möjligheten att delta. Deltagarna får under en femårsperiod ett bidrag på 15 miljoner kronor vardera och får samtidigt en gedigen ledarskapsutbildning.

Tid: To 2021-05-20 kl 10.00 - 12.00

Plats: Zoom

Medverkande: Johan Nilsson (SSF) och Iolanda Leite (KTH)

Välkomna till detta informationsmöte som Research Support Office (RSO) anordnar tillsammans med Sustainability Office (SO). Anmäl intresse att delta till halltell@kth.se .

Länk till utlysningen

Program
10.00-10.05
Viktoria Halltell berättar vad RSO kan erbjuda för stöd till de forskare som är intresserade av att söka till detta program.

10.05-10.30 Iolanda Leite, antagen till FFL-7 (från KTH), delger sina erfarenheter så här långt in i programmet.

10.30-11.10 Johan Nilsson, (SSF) informerar om utlysningen framtidens forskningsledare - generation 8 (sedan starten av programmet år 2000).

11.10-11.40 Anna Raask (RSO) och Karin Larsdotter (SO) ger tips om hur man sätter ihop sin "Pre-active Impact Plan" (PIP) samt hur samhällsrelevans och FN:s globala mål för hållbara utveckling kan inkluderas.

11.40-12.00 Frågestund

12.00 Informationsmötet avslutas

OBS! Informationsmötet kommer att hållas på engelska OBS!

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-01-11