Till innehåll på sidan

Wikipedia, KTH Bibliotekets doktorandworkshop

Tid: Fr 2021-12-03 kl 10.00 - 12.00

Plats: Zoom - Registration is required

Språk: Engelska

Anmäl dig till workshoppen

Wikipedia är ofta den första källa vi går till när vi söker information. Detta gör Wikipedia till en utmärkt arena för att kommunicera ditt forskningsfält till allmänheten, och för att låta din kunskap inom ditt ämne bli till nytta för samhället.

I workshopen ingår: 

  • varför det är en bra idé att skriva om ditt forskningsfält i Wikipedia

  • grunderna i Wikipedia-redigering

  • tid för att arbeta med nyckelartiklar inom ditt ämnesområde  

Workshoppen hålls på engelska.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-11-05