Till innehåll på sidan

Workshop för sökande till ERC AdG 2021

Denna workshop är avsedd endast för de som förbereder en ansökan till utlysningen inom Workprogram 2021 med deadline 31 augusti 2021.

Tid: Ti 2021-06-08 kl 13.30 - 16.00

Plats: Zoom. Please register for link

Medverkande: Jeanna Ayoubi, Malin Hedengran

Vi går igenom ansökningsformulären, kriterier som måste vara uppfyllda och processen kring hur ansökan skickas in samt administrativa och ekonomiska aspekter. Workshopen hålls på engelska.

Anmälan sker med e-post till Malin Hedengran RSO, malheden@kth.se.
Zoom länk skickas ut till alla anmälda deltagare.

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-01-11