Till innehåll på sidan

Kommunicera din forskning

Forskningskommunikation sträcker sig längre än nyheter och webb. Du som forskare är själv en viktig del i att sprida och nå ut med din forskning och dina resultat, bland annat genom den egna profilsidan och inlägg i debatter.

KTH arbetar aktivt och strategiskt med forskningskommunikation på central och lokal nivå. Även för den enskilda forskaren finns många fördelar med avsätta tid för kommunikation.

Förutom att bygga sitt eget namn och bidra till KTH:s varumärke, kan det:

  • Öka möjlighet till citeringar
  • Öka kännedomen om den egna forskningen och arbetet
  • Skapa försprång hos forskningsfinansiärer, som allt oftare efterfrågar kommunikativa insatser
  • Skapa vägar till intressanta samarbeten och projekt
  • Locka nya kollegor och studenter till KTH och ditt forskningsområde
  • Bidra till rankingarbetet, både för KTH och ditt specifika ämnesområde
  • Öka antalet förfrågningar från media

Kurs i forskningskommunikation

Vill du bli bättre på att kommunicera om ditt arbete utanför den akademiska världen? KTH har tagit fram en Canvaskurs i forskningskommunikation som är öppen för alla anställda. I kursen får du lära dig om målgrupper, budskap och storytelling, kanalval, mål och utvärdering, kommunikationsplaner, hur man kommunicerar i samverkan med andra och hur du arbetar på bästa sätt med impact och communication i EU-projekt.

Till Canvaskursen i forskningskommunikation

Din digitala närvaro

Verktyg och stödtjänster

Media och nyheter

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-07-05