Till innehåll på sidan

Använda Wikipedia

Den fria encyklopedin Wikipedia är en viktig plats för kunskapsöverföring. För forskare är det är möjlighet till kunskapsspridning och att referera till den egna forskningen på relevanta sidor.

Innehåll på Wikipedia kan skapas och editeras av alla med en användarprofil. På Wikipedia finns djupgående forskningsinformation om allt från stora, grundläggande teorier och kända forskare till väldigt specifika forskningsområden och tillämpningar.

Användningsområden

Som forskare kan du använda Wikipedia för att:

  • Lägga till information befintliga artiklar med källa som hänvisar till din egna forskning
  • Skapa nya sidor (om det inte finns) med information för ditt specifika forskningsområde

Kom ihåg att Wikipedia granskas kontinuerligt. Lägg därför enbart in information och hänvisningar om de är av stark relevans för artikeln. Annars kommer tilläggen snabbt editeras bort.

Tidpunkt

Man bör arbeta med Wikipedia när det finns något betydande att berätta, till exempel ett nytt forskningsresultat eller en betydande publikation. Det är viktigt att det finns publicerade källor hänvisa till. Till exempel:

  • När en avhandling är klar
  • När ett forskningsprojekt är slutrapporterat
  • Om ett pressmeddelande/en nyhet om din forskning ska publiceras

Tänk på

För att arbeta med Wikipedia på ett bra och effektivt sätt så kom ihåg att:

  • Editera endast sidor med stark koppling till ditt forskningsområde
  • Ange alltid en källa som bekräftar den tillagda informationen.
  • Hänvisa endast till publicerade och vidimerade resultat
  • Hänvisa till källor där den akademiska tillhörigheten är tydlig
  • Wikipedia uppdateras ständigt. Förbered därför tillägg innan för att enkelt kopiera/klistra in och spara innan en annan användare sparar över dina ändringar.

Hjälp att komma igång

För komma igång med Wikipedia behöver du skapa en användare. Wikipedia har bra intruktionstexter och filmer som hjälper dig på vägen.

Introduktionsfilmer: 5 lektioner om Wikipedia för nybörjare

Guidematerial

Kontakt

För stöd och frågor kring Wikipedia kan du vända dig till KTH:s bibliotek (KTHB).

Kontakta KTHB

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-05-18