Till innehåll på sidan

Arbeta med din profilsida

Profilsidan är din personliga plats på KTH:s webb. Bortsett från grundläggande information och kontaktuppgifter finns här möjlighet att presentera dig och ditt arbete med text, bild och video på svenska och engelska.

KTH:s profilsidor hamnar högt i sökresultat och har god besöksstatistik. Det beror bland annat på den tydliga kopplingen till KTH:s varumärke som har hög trovärdighet och därför rankas högt. Det innebär att när personer söker på dig, till exempel journalister eller en potentiell samarbetspartner, så kommer de snabbt att hitta till och besöka din profil.

Bygga sin profil

För forskare är den egna profilsidan en yta för att beskriva sitt arbete och forskningsområde. Det finns flera sätt att strukturera sin profil på. Till exempel kan man starta sin presentation med att antingen introducera sig själv, med bakgrund såsom utbildning och karriär, eller med ditt nuvarande och mest aktuella forskningsprojekt eller arbete.

Profilen ska ge en samlad och professionell bild av dig och ditt arbete. Ta hjälp av dessa punktlistor:

Skriva texten

 • Börja med det viktigaste. Vad är det du vill berätta eller att läsaren ska få veta?
 • Skriv någonstans vad du arbetat med just nu (ifall du inte börjar med det)
 • Koppla din forskning till samhällspåverkan, konkreta tillämpningar eller aktuella händelser
 • Få med nyckelord kopplade till ditt forskningsområde. Det gör profilen än mer sökbar och lätt att hitta.
 • Skapa undersidor (Portfolio) för detaljerad information, till exempel ett särskilt forskningsprojekt eller samlade pressklipp
 • Ha underrubriker om texten är lång så det blir lätt för läsaren att hitta på sidan
 • Ha med länk till avdelningens- institutionens webb.
 • Tänka på att de som läser kanske inte har förkunskap om dig eller ditt ämnesområde

Funktioner

 • Ha en uppdaterad och professionell profilbild.
 • Aktivera forskar-ID på andra platser, till exempel ResearchGate och . De som inte finns automatiskt inlagda kan du själv lägga in som länk till höger om texten.
 • Aktivera funktionerna för kurser och publikationer.
 • Om möjligt, arbeta med textfälten för både svenska och engelska.

Om profilsidor på KTH

Profilsidan kan enbart editeras av dig själv. Den grundläggande informationen, såsom telefonnummer och titel, några hämtas direkt från personalsystemet HR+.

Om profilsidor på KTH

Profilens alla delar

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-05-18