Till innehåll på sidan

Berätta om din samhällspåverkan (impact)

KTH bidrar positivt till det omgivande samhället genom excellent forskning, utbildning och samverkan. Varje enskild forskare är en viktig del i helheten.

KTH:s påverkan på det omgivande samhället kallas för Impact, och varje enskild forskare har ett viktigt bidrag. Genom KTH:s nyhets- och pressarbete visas forskningsframsteg, viktiga anslag och nya innovationer på en övergripande nivå. Du själv som forskare kan också arbeta med att berätta om din forskning och varför den är viktigt. Ett verktyg för det är att skriva en impact story.

Skriv en impact story

För att förstå din och ditt arbetes roll i helheten är en bra början att konkretisera. Ett verktyg för att göra det är att skriva en impact story. Det är en övergripande beskrivning som besvarar:

Problemet

Vilket problem/vilken utmaning ska lösas? Varför är det viktigt? Varför just denna forskning/utbildning?

Lösningen

Berätta kort om forskningen/utbildningen. Vad handlar det om, hur ser lösningen på problemet/utmaningen ut? När kan det tillämpas i praktiken?

Resultat (impact/samhällspåverkan)

Vad förändrar det och för vem? Kortsiktigt och långsiktigt? Vilka effekter kan komma?

Användningsområden

När du konkretiserat ett impact story kan du:

  • Publicera den på din personliga profil som en portfoliosida
  • Sammanställa det till ett nyhetstips
  • Uppdatera din LinkedIn-profil

Konkreta exempel av den här typen kan också vara användbart vid presentationer och ansökningar för anslag.

Impact på KTH

KTH har arbetat dedicerat med Impact under många år. Varje skola har bland annat en Impact-ansvarig och en utsedd kommunikatör.

Kontaktperson per skola

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-05-18