Till innehåll på sidan

Centrumkommunikation

Vid KTH:s forskningscentrum bedrivs framstående forskning som är av vikt att kommunicera, såväl för centrumet självt som KTH. För centrumbildningen kan det vara ett sätt att attrahera samarbetspartners och utöka sin finansiering, och för KTH är det ett sätt att stärka sitt varumärke. KTH har en framtagen webbform, mallar och lathundar specifikt för centrum och dessa gör det lättare för verksamheten att kommunicera effektivt och träffsäkert.

Besök respektive länk för att läsa vidare om ämnet:

Mallar och guider:

Kontakt

Behöver du kommunikationsstöd för ditt centrum? Vänd dig i första hand till kommunikationsenheten på din skola.

Kontaktuppgifter

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-06