Till innehåll på sidan

Stöd för forskningskommunikation

Behöver du hjälp att kommunicera din forskning? På KTH finns kommunikatörer på lokal och central nivå som arbetar övergripande med forskningskommunikation.

Om du behöver operativt eller strategiskt kommunikationsstöd, kontakta kommunikationsenheten på din skola:

På KTH:s centrala kommunikationsavdelning (COM) finns fyra personer som arbetar med forsknings- och samverkanskommunikation på KTH-övergripande nivå, såväl strategiskt som operativt.

Kommunikationsavdelningen har även en grupp som arbetar med nyhets- och innehållsproduktion.

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-04-20