Till innehåll på sidan

Nyheter

 • Horisont Europa arbetsprogram 2023/2024

  Publicerad 2022-06-08

  Flera arbetsprogram inom Horisont Europa är just nu under uppdatering. Notera att dokumenten som länkas till nedan är utkast och avsedda för internt bruk. Utkasten uppdaterades senast i juni 2022. Se ...

  Läs artikeln
 • Vill du vara med på ForskarFredag 2022?

  Foto: Christofer Andersson/Vetenskapens hus
  Publicerad 2022-04-13

  Den 30 september är det dags för årets ForskarFredag, Sveriges största forskningsfestival. ForskarFredag skapar arenor för forskare och intresserad allmänhet att mötas, och har som mål att öka intress...

  Läs artikeln
 • KTH satsar 50 miljoner på sina forskningsinfrastrukturer

  Odqvistlaboratoriet är en av KTH:s etablerade forskningsinfrastrukturer.
  Publicerad 2022-04-01

  Under kommande år ökar KTH den centrala finansieringen för etablerade forskningsinfrastrukturer avsevärt, från 20 miljoner kronor till 50 miljoner kronor. Detta slog rektor fast i ett beslut under mar...

  Läs artikeln
 • Sök finansiering för att anställa en gemensam doktorand med ett internationellt partneruniversitet

  Publicerad 2022-03-21

  Nu har du som forskare vid KTH möjlighet att ansöka om delfinansiering om 500 000 kr per år under en fyraårsperiod för att anställa en doktorand tillsammans med ett av KTH:s internationella partneruni...

  Läs artikeln
 • KTH stöttar riskutsatta forskare

  Publicerad 2022-02-16

  I KTH:s verksamhetsplan för 2022 har rektor avsatt pengar för att KTH ska kunna ta emot riskutsatta forskare på kortare anställningar under de närmaste åren. Arbetet sker inom ramen för medlemskapet i...

  Läs artikeln
 • Koordinator och huvudkontakt för EIT Urban Mobility

  Publicerad 2022-01-26

  KTH är en av huvudpartnerna i det senaste European Institute of Technologies (EIT) Knowledge and Innovation Communities (KIC) kallat EIT Urban Mobility. EIT Urban Mobilitys huvudmål är att förbättra l...

  Läs artikeln
 • Sveriges unga akademi söker nya ledamöter

  Publicerad 2021-12-20

  Som ledamot i Sveriges unga akademi (SUA) får du tillgång till ett forum där ett urval av Sveriges ledande yngre forskare möts för att diskutera och driva frågor som berör forskning och vetenskap. Ber...

  Läs artikeln
 • Forskningsinfrastrukturer allt viktigare

  Publicerad 2021-11-24

  Forskningsinfrastruktur (FI) är av grundläggande betydelse för framstående forskning. För att kunna bedriva forskning och utbildning i världsklass är KTH drivet med ett professionellt ledarskap. Malin...

  Läs artikeln
 • RSO:s team av projektledare frigör tid för forskningsledare av stora EU-projekt

  Publicerad 2021-11-08

  Att koordinera ett stort EU-projekt innebär mycket administration. För att bistå forskningsledarna erbjuder därför Research Support Office administrativt projektledningsstöd sedan 2019. Teamet består ...

  Läs artikeln
 • CASE – verktyget som blev en gemensam arbetsprocess och bättre stöd

  Publicerad 2021-10-22

  En satsning på ett nytt ärendehanteringsverktyg ledde till så mycket mer än bara bättre IT-stöd. Susanne Jarl, administratör på Research Support Office (RSO) berättar om hur nya samarbeten och mer kun...

  Läs artikeln
 • Impact – hur kan din forskning göra världen bättre?

  Publicerad 2021-10-06

  Att förstå den s k ”impact-cykeln” blir allt viktigare för att ha framgång med sina ansökningar för forskningsfinansiering. Anna Raask, forskningsrådgivare och specialist på EU och Impact, RSO, förkla...

  Läs artikeln
 • Har du märkt att det är en ny hantering av avtal på KTH

  Publicerad 2021-09-27

  Har du varit i kontakt med din lokala avtalskoordinator eller vet du ännu inte om att de finns? Under det senaste året har ett intensivt utvecklingsarbete skett mellan gruppen Affärsjuridik på KTH Res...

  Läs artikeln
 • Vad är KTH:s strategi för ett framgångsrikt deltagande i Horisont Europa?

  Publicerad 2021-09-13

  Under sommaren släpptes äntligen arbetsprogrammen i det nya ramprogrammet för forskning och innovation i EU, Horisont Europa, som gäller för perioden 2021-2027. Det sammanföll väl i tiden med rektors ...

  Läs artikeln
 • ERC-anslag är inte vilka anslag som helst

  Publicerad 2021-09-13

  Jeanna Ayoubi är EU-forskningsrådgivare på RSO och KTH:s administrativa huvudkontaktperson gentemot EU-kommissionen, så kallad LEAR (Legal Administrative Representative). Hon ansvarar för stödet kring...

  Läs artikeln
 • Nu rullas Horisont Europa ut!

  Publicerad 2021-06-10

  I mitten av juni är det dags för fler utlysningar i EU:s nya ramprogram Horisont Europa att rullas ut. Vad är nytt i Horisont Europa, vilka är möjligheterna och hur lyckas jag med mitt projektförslag?...

  Läs artikeln
 • Det är hög tid att planera din ansökan för KAW projektanslag 2022

  Publicerad 2021-05-25

  Med en årlig utdelning om ca 2 miljarder kronor de senaste åren är Knut & Alice Wallenbergs stiftelse en av de största privata finansiärerna av vetenskapling forskning i Sverige och en av de största i...

  Läs artikeln
 • MSCA ger stöd för forskares rörlighet och karriärutveckling

  Officiell logotype för MSCA - EU finansiering för forskares rörlighet
  Publicerad 2021-05-11

  Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) är Europeiska Kommissionens initiativ för att främja forskares rörlighet och utveckling genom program för forskarstuderande som också har en starkt formerande eff...

  Läs artikeln
 • MSCA ger stöd för forskares rörlighet och karriärutveckling

  Publicerad 2021-05-10

  Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) är Europeiska Kommissionens flaggskeppsinitiativ för att främja forskares rörlighet och utveckling samt program för forskarstuderande. I slutet av maj väntas nu d...

  Läs artikeln
 • Lansering av skräddarsydda canvaskurser för KTH:s forskare

  Publicerad 2021-04-21

  En utmaning som forskare är hur man ska hålla sig uppdaterad inom viktiga frågor såsom  immaterialrätt, etik, datahantering, kommunikation, etc. Nu finns två Canvaskurser tillgängliga för KTH:s forska...

  Läs artikeln
 • EC frigör 123 M € till forskning och innovation för att bekämpa hotet från virus

  Publicerad 2021-04-07

  Kommissionen frigör 123 miljoner euro från Horisont Europa, EU:s nya forsknings- och innovationsprogram, till brådskande forskning om varianter av coronaviruset. Denna första nödfinansiering från Hori...

  Läs artikeln