Till innehåll på sidan

Nyheter

 • Vad är KTH:s strategi för ett framgångsrikt deltagande i Horisont Europa?

  Publicerad 2021-09-13

  Under sommaren släpptes äntligen arbetsprogrammen i det nya ramprogrammet för forskning och innovation i EU, Horisont Europa, som gäller för perioden ...

  Läs artikeln
 • ERC-anslag är inte vilka anslag som helst

  Publicerad 2021-09-13

  Jeanna Ayoubi är EU-forskningsrådgivare på RSO och KTH:s administrativa huvudkontaktperson gentemot EU-kommissionen, så kallad LEAR (Legal Administrat...

  Läs artikeln
 • Nu rullas Horisont Europa ut!

  Publicerad 2021-06-10

  I mitten av juni är det dags för fler utlysningar i EU:s nya ramprogram Horisont Europa att rullas ut. Vad är nytt i Horisont Europa, vilka är möjligh...

  Läs artikeln
 • Det är hög tid att planera din ansökan för KAW projektanslag 2022

  Publicerad 2021-05-25

  Med en årlig utdelning om ca 2 miljarder kronor de senaste åren är Knut & Alice Wallenbergs stiftelse en av de största privata finansiärerna av vetens...

  Läs artikeln
 • MSCA ger stöd för forskares rörlighet och karriärutveckling

  Officiell logotype av MSCA ett EU finansierat program för forskares rörlighet
  Publicerad 2021-05-10

  Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) är Europeiska Kommissionens flaggskeppsinitiativ för att främja forskares rörlighet och utveckling samt program ...

  Läs artikeln
 • Lansering av skräddarsydda canvaskurser för KTH:s forskare

  Publicerad 2021-04-21

  En utmaning som forskare är hur man ska hålla sig uppdaterad inom viktiga frågor såsom  immaterialrätt, etik, datahantering, kommunikation, etc. Nu fi...

  Läs artikeln
 • EC frigör 123 M € till forskning och innovation för att bekämpa hotet från virus

  Publicerad 2021-04-07

  Kommissionen frigör 123 miljoner euro från Horisont Europa, EU:s nya forsknings- och innovationsprogram, till brådskande forskning om varianter av cor...

  Läs artikeln
 • Beslut om interna medel till KTH:s etablerade forskningsinfrastrukturer

  Publicerad 2021-03-30

  För att stärka KTH:s etablerade forskningsinfrastrukturer genomfördes under vintern 2020/2021 en intern utlysning om medel riktad till endast dessa. U...

  Läs artikeln