Till innehåll på sidan

Nyheter

 • Koordinator och huvudkontakt för EIT Urban Mobility

  Publicerad 2022-01-26

  KTH är en av huvudpartnerna i det senaste European Institute of Technologies (EIT) Knowledge and Innovation Communities (KIC) kallat EIT Urban Mobilit...

  Läs artikeln
 • Sveriges unga akademi söker nya ledamöter

  Publicerad 2021-12-20

  Som ledamot i Sveriges unga akademi (SUA) får du tillgång till ett forum där ett urval av Sveriges ledande yngre forskare möts för att diskutera och d...

  Läs artikeln
 • Forskningsinfrastrukturer allt viktigare

  Publicerad 2021-11-24

  Forskningsinfrastruktur (FI) är av grundläggande betydelse för framstående forskning. För att kunna bedriva forskning och utbildning i världsklass är ...

  Läs artikeln
 • RSO:s team av projektledare frigör tid för forskningsledare av stora EU-projekt

  Publicerad 2021-11-08

  Att koordinera ett stort EU-projekt innebär mycket administration. För att bistå forskningsledarna erbjuder därför Research Support Office administrat...

  Läs artikeln
 • CASE – verktyget som blev en gemensam arbetsprocess och bättre stöd

  Publicerad 2021-10-22

  En satsning på ett nytt ärendehanteringsverktyg ledde till så mycket mer än bara bättre IT-stöd. Susanne Jarl, administratör på Research Support Offic...

  Läs artikeln
 • Impact – hur kan din forskning göra världen bättre?

  Publicerad 2021-10-06

  Att förstå den s k ”impact-cykeln” blir allt viktigare för att ha framgång med sina ansökningar för forskningsfinansiering. Anna Raask, forskningsrådg...

  Läs artikeln
 • Har du märkt att det är en ny hantering av avtal på KTH

  Publicerad 2021-09-27

  Har du varit i kontakt med din lokala avtalskoordinator eller vet du ännu inte om att de finns? Under det senaste året har ett intensivt utvecklingsar...

  Läs artikeln
 • Vad är KTH:s strategi för ett framgångsrikt deltagande i Horisont Europa?

  Publicerad 2021-09-13

  Under sommaren släpptes äntligen arbetsprogrammen i det nya ramprogrammet för forskning och innovation i EU, Horisont Europa, som gäller för perioden ...

  Läs artikeln
 • ERC-anslag är inte vilka anslag som helst

  Publicerad 2021-09-13

  Jeanna Ayoubi är EU-forskningsrådgivare på RSO och KTH:s administrativa huvudkontaktperson gentemot EU-kommissionen, så kallad LEAR (Legal Administrat...

  Läs artikeln
 • Nu rullas Horisont Europa ut!

  Publicerad 2021-06-10

  I mitten av juni är det dags för fler utlysningar i EU:s nya ramprogram Horisont Europa att rullas ut. Vad är nytt i Horisont Europa, vilka är möjligh...

  Läs artikeln
 • Det är hög tid att planera din ansökan för KAW projektanslag 2022

  Publicerad 2021-05-25

  Med en årlig utdelning om ca 2 miljarder kronor de senaste åren är Knut & Alice Wallenbergs stiftelse en av de största privata finansiärerna av vetens...

  Läs artikeln
 • MSCA ger stöd för forskares rörlighet och karriärutveckling

  Officiell logotype för MSCA - EU finansiering för forskares rörlighet
  Publicerad 2021-05-11

  Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) är Europeiska Kommissionens initiativ för att främja forskares rörlighet och utveckling genom program för forska...

  Läs artikeln
 • MSCA ger stöd för forskares rörlighet och karriärutveckling

  Publicerad 2021-05-10

  Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) är Europeiska Kommissionens flaggskeppsinitiativ för att främja forskares rörlighet och utveckling samt program ...

  Läs artikeln
 • Lansering av skräddarsydda canvaskurser för KTH:s forskare

  Publicerad 2021-04-21

  En utmaning som forskare är hur man ska hålla sig uppdaterad inom viktiga frågor såsom  immaterialrätt, etik, datahantering, kommunikation, etc. Nu fi...

  Läs artikeln
 • EC frigör 123 M € till forskning och innovation för att bekämpa hotet från virus

  Publicerad 2021-04-07

  Kommissionen frigör 123 miljoner euro från Horisont Europa, EU:s nya forsknings- och innovationsprogram, till brådskande forskning om varianter av cor...

  Läs artikeln
 • Beslut om interna medel till KTH:s etablerade forskningsinfrastrukturer

  Publicerad 2021-03-30

  För att stärka KTH:s etablerade forskningsinfrastrukturer genomfördes under vintern 2020/2021 en intern utlysning om medel riktad till endast dessa. U...

  Läs artikeln
 • 2021 Call for Joint Research Proposals

  Publicerad 2021-02-23

  The University of Manchester (UoM), KTH Royal Institute of Technology (KTH) and Stockholm University (SU) are launching a joint research fund to suppo...

  Läs artikeln
 • KTH Horizon Europe Week 12-16 oktober 2020

  Publicerad 2020-06-25

  KTH Horizon Europe week innehåller interaktiva seminarier och presentationer om det kommande ramprogrammet för forskning och innovation inom EU - Hori...

  Läs artikeln
 • KTH:s och Sveriges deltagande i Horizon 2020

  Publicerad 2020-05-25

  Vinnova presenterar varje år en kumulativ rapport av svenskt deltagande i EU:s ramprogram Horizon 2020. Överlag forstätter Sverige att vara framgångs...

  Läs artikeln
 • Aktuella utlysningar och samarbeten kring Covid-19

  Publicerad 2020-05-11

  Här listas aktuella utlysningar och möjliga samarbeten relaterade till Covid-19 och dess effekter på samhället. Innehållet har inte direkt koppling ti...

  Läs artikeln