Till innehåll på sidan

Aktuella utlysningar och samarbeten kring Covid-19

Publicerad 2020-05-11

Här listas aktuella utlysningar och möjliga samarbeten relaterade till Covid-19 och dess effekter på samhället. Innehållet har inte direkt koppling till RSO / Forskningsstöds ordinarie verksamhet och innehåller därför bara länkar till mer information.

EIT Crisis Response Initative

Som en del av EU:s gemensamma insatser för att bemöta Covid-19 krisen, lanserar EIT, European Institute of Innovation and Technology ‘EIT Crisis Response Initiative’.

Bild som symboliserar EIT Crisis Response Initative

EIT:s styrelse har bestämt att man avsätter 60 miljoner euro (ca 600 miljoner kr) i extra finansiering till innovationer med storskaliga lösningar på de oförutsedda ekonomiska och samhälleliga utmaningar som corona-krisen medfört. Finansieringen ger utrymme för nya innovationsprojekt som berör den omedelbara krisen inom ramarna för ‘Pandemic Response Projects’. Vidare kommer man att ge stöd till start-ups, scale-ups och SMF, som kan bidra till en snabb ekonomisk återhämtning, genom att tillhandahålla ytterligare finansiering via ‘Venture Support Instrument’.

Länk till mer information om EIT Crisis Response Initative :
 

Utlysning från KTH:s forskningsplattformar: Startkapital för samarbeten kring lösningar på COVID-19 krisen

KTH forskare kan nu söka startkapital för att utforska innovativa lösningar. KTH:s forskningsplattformar vill bidra till och stimulera ambitionen att hitta innovativa lösningar som relaterar till COVID-19 krisen och / eller förebygger framtida kriser. Ansökan kan omfatta projekt på kort eller längre tid.

Social-grupp för diskussion och samarbete kring COVID-19

I denna grupp på KTH Social kan forskare dela och diskutera idéer för hur man ska kunna bemästra COVID-19 krisen. Den utgör en öppen plattform för att bolla idéer och hitta samarbetspartners. Den kan också användas för att kommunicera konkreta behov. Initiativet stöds av KTH:s forsknings-plattformar.

Vetenskapsrådet: Använd en del av ditt bidrag till forskning om COVID-19

Coronavirusets spridning visar att vi snabbt behöver ökad kunskap på området. Därför har Vetenskapsrådet beslutat om en tidsbegränsad möjlighet att använda forskningsmedel till forskning som relaterar till sars-CoV-2 och covid-19, oavsett vilken projektidé medlen beviljats för från början. Forskningen ska genomföras från 1 april till som längst 31 juli 2020.

FORMAS: Säkerställa framtida tillgång till data / forskningsmaterial

Med anledning av Covid-19 och den rådande utvecklingen i Sverige och världen har Formas forskarråd beslutat att omgående öppna akututlysningen 2020. Formas vill inom rådets ansvarsområden, ge möjligheten att samla in data/forskningsmaterial av akut karaktär för att säkerställa framtida tillgänglighet för forskning. Sök senast den 31 augusti kl.14.00.

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-05-11