Till innehåll på sidan

Beslut om interna medel till KTH:s etablerade forskningsinfrastrukturer

Fördelning av totalt 22, 35 miljoner kronor i utlysning 2021

Publicerad 2021-03-30

För att stärka KTH:s etablerade forskningsinfrastrukturer genomfördes under vintern 2020/2021 en intern utlysning om medel riktad till endast dessa. Utöver de kriterier utlysningen ställt så har störst vikt lagts på de instrument/uppgraderingar som anses stärka/bibehålla KTH:s spets inom de olika forskningsområdena.

Rektor har beslutat, utifrån förslag från prorektor med ansvar för forskningsinfrastruktur, att med myndighetskapital finansiera följande infrastrukturer med nämnda belopp:

• Advanced Light Microscopy (ALM)
Finansiering med 0,85 mnkr beviljas. Skolan medfinansierar med ytterligare 0,45 mnkr.

• Albanova NanoLab
Finansiering med 4,5 mnkr beviljas för Quantum Technology Hub@ANL med total kostnad 6,4 mnkr. Skolan medfinansierar med resterande 30% av kostnaden.

• 2MILab
Finansiering med 3,5 mnkr beviljas till ansökan 1 med Olle Engqvist Stiftelse som medfinansiär. Om övrig kostnad kvarstår bör medfinansiering komma från skolan.

• Sustainable Power Laboratory (SPL)
Finansiering med 3 mnkr beviljas. Ingen medfinansiering från skolan men utvärderingsgruppen anser att detta är ett angeläget område att förstärka.

• Hultgren Laboratory
Finansiering med 7 mnkr beviljas om VR-bidraget beviljas. Skolan medfinansierar med ytterligare 2 mkr. Om inte VR-bidraget beviljas ska en diskussion med berörd föreståndare föras.

• Odqvistlaboratoriet
Finansiering med 2 mnkr beviljas. Skolan medfinansierar med ytterligare 0,85 mnkr.

• Electrumlaboratoriet
Finansiering med 1,5 mnkr beviljas för Sputter for Diamond Like Carbon DLC. Egen medfinansiering finns på ytterligare 1,5 mnkr.
 

Totalt fördelad summa för 2021 års utlysning är 22,35 mnkr. Bidragen är tillgängliga max 2 år. Sökande från National Genomics Infrastructure (NGI), Visualiseringsstudion (VIC), samt Språkbanken Tal erhåller inte finansiering i denna omgång.

Ansökningarna har utvärderats av en grupp bestående av professor Mikael Östling, prorektor, professor Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning, Susanna Pehrson, gruppchef för Strategiska initiativ vid RSO, professor Gunnar Landgren, Strategiska initiativ/RSO samt Malin Hedengran, koordinator för KTH forskningsinfrastruktur, Strategiska initiativ/RSO.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-03-30