Till innehåll på sidan

Det är hög tid att planera din ansökan för KAW projektanslag 2022

Publicerad 2021-05-25

Med en årlig utdelning om ca 2 miljarder kronor de senaste åren är Knut & Alice Wallenbergs stiftelse en av de största privata finansiärerna av vetenskapling forskning i Sverige och en av de största i Europa. Utlysningen för KAW projekt för 2022 är nu öppen. Här kan du lära dig mer om hur processen ser ut för att lämna in en ansökan och vilket stöd det finns för att göra en bra ansökan.

Porträttbild av Viktoria Halltell senior forskningsrådgivare på RSO för Wallenbergstiftelserna

Viktoria Halltell, senior forskningsrådgivare på KTH Research Support Office (RSO), är KTH:s kontaktperson för frågor som rör Wallenbergstiftelserna.

Vad behöver finnas med i ansökan?

- I det senaste utlysningskravet fanns ett starkare krav på könsfördelning och KTH hade en hög ökning av antalet kvinnliga forskningsledare, (PI, Principal Investigators) som gällde. Liksom tidigare år ska projekten ha 2-5 deltagare som behöver visa hur de ska samarbeta i en sammanhängande forskningsfråga och hur deras kompletterande kompetenser ska ge nya möjligheter att göra detta, förklarar Viktoria Halltell.

- Mitt standardråd är att läsa samtalstexten noggrant och använda möjligheten för vårt team på RSO att få feedback på ditt förslag. Det är en bra idé att börja nu och arbeta med ett utkast de kommande månaderna. En nyhet är att projektbudgeten är lite lägre, mellan 15-30 miljoner kronor. Varaktigheten kan fortfarande vara tre upp till fem år.

Ny rutin ska stötta KTH-forskare ännu bättre

Stipendierna är mycket prestigefyllda och för att stödja KTH-forskare ännu bättre utvecklades en ny rutin för 2020 års utlysning. Det kommer nu att sättas på plats för första gången och tidslinjen ser ut så här:

- Skicka ett tresidigt ansökningsförslag till wallenbergfoundations@kth.se senast den 10 september (midnatt). Ett godkännande från din prefekt ska skickas till samma e-postadress med samma deadline. Detta behövs för att säkerställa att skolan med finansierar projektet om förslaget beviljas, förklarar Viktoria.

- Därefter utvärderar och rangordnar en panel med sex seniora forskare, tillsammans med KTH:s vicerektor för forskning, Annika Stensson Trigell, alla ansökningsförslag. Prioriteringslistan överlämnas till KTH:s rektor som fattar det slutgiltiga beslutet om vilka forskare som väljs ut för att lämna in en fullständig projektansökan.

Vad händer efter den 10 september?

Senast den 25 oktober kommer alla PI som lämnat in ansökningsförslag att få besked om de kan gå vidare och skriva en fullständig projektansökan – eller om förslaget avslogs. I januari ser Viktoria till att alla underlag är i sin ordning och att KTH:s rektor Sigbritt Karlsson undertecknar de stödbrev som behöver bifogas förslaget. Sista ansökningsdag är den 1 februari 2022.

Dags att fira eller försöka igen

Det är en lång väntan till oktober 2022 när nyheten om vilka som har blivit beviljade anslag släpps. Inledningsvis meddelas forskarna Viktoria och pressteamet på KTH men de begränsas av ett embargo att inte publicera eller dela förrän ett visst publiceringsdatum.För dem som inte klarade sig finns det alltid möjlighet att försöka igen, men med en annan projektidé. I vissa sällsynta fall lägger stiftelsen till en anteckning med ett avslag på att projektet inte kunde få finansiering inom den fastställda budgeten men skulle kunna övervägas om mer finansiering blir tillgänglig. Det är alltid värt att försöka!

Länk till KTH:s intranätsidor med uppdaterad informaiton och länkar till Wallenbergstiftelserna

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-05-25