Till innehåll på sidan

Digitalize in Stockholm – avstampet för KTH Digital Futures

Publicerad 2019-11-29

Drygt 300 besökare, 15 talare, fem paneler och 25 demopresentationer.

De två dagarna bjöd på en mix av internationella talare från ledande institut, universitet, offentlig sektor och näringsliv samt expertpaneler och demonstrationer med inriktning på produktionsindustri, framtidens transporter, smarta städer och innovationer för samhällsservice.

Karl Henrik Johansson från KTH och Magnus Frodigh från Ericsson Research inledde den första dagen med att berätta att KTH och Ericsson genom Digitalize in Stockholm 2019 nu tillsammans med andra partner tar ett initiativ för en bred dialog om effekterna, drivkrafterna och teknologierna för digitalisering – för samhället, människor och industrier.

Karl Henrik Johansson annonserade därefter den nya forskningssatsningen KTH Digital Futures som i samma anda ska samla tvärvetenskapliga projekt för att utveckla framtidens teknik för digitalisering. KTH Digital Futures, som drar igång 2020, etableras genom ett särskilt statsanslag på 78 miljoner kronor årligen och ingår i regeringens satsning på strategiska forskningsområden, SFO.

Gerhard Fettweis är professor vid TU Dresden och den som 2014 myntade uttrycket ”tactile internet”, vilket var ett av flera områden han föreläste om kopplat till 5G. I kort innebär tactile internet att det med dataöverföring utan tidsfördröjning går att styra fysiska eller virtuella objekt i realtid. En sådan sömlös dataöverföring är applicerbar på en rad områden, till exempel att göra läkaroperationer på distans ännu säkrare, med applikationer för mänsklig känsel; det går att synkronisera grupper av autonoma bilar så att de inte krockar; och det går att utföra riskfyllda uppgifter med hög precision i kärnkraftverk eller gruvor.

Siim Sikkut, Estlands Chief Information Officer och en av världens mest inflytelserika personer när det kommer till digitalisering av offentlig sektor, berättade om hur Estland utvecklat en modern samhällsservice till sina medborgare. Fler länder börjar nu ta efter eResidency-konceptet. Staten måste bli bättre på att förstå människors behov och vara proaktiva samtidigt som de ska erbjuda möjligheter för individer att inte dela sina data och att skydda sin integritet.

Panelen Autonomous systems including intelligent transport konstaterade att det läggs stora resurser på att utveckla teknik, med att detta kan utgöra en motsättning till att få den användningsbar: ”Vi måste se till att vi inte ställer för höga krav så att vi inte nånsin kan använda tekniken”, sa Sara Mazur från WASP. Ett exempel är autonoma bilar. Fler, bättre och dyrare sensorer och system utvecklas hela tiden, men vem ska ha råd med dem? Hur dyra får de egentligen vara? Hur säkra måste de bli innan de kan användas? Vissa lösningar är kanske inte ekonomiskt försvarbara, helt enkelt.

Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova avslutade konferensen och satte fingret på ett återkommande budskap: Vikten av att samla aktörer från olika discipliner och sektorer i samhället för att komma framåt. Digitalisering är omöjlig utan samarbete mellan forskning, politik, juridik, företag och civilsamhälle.

Ambitionen är att eventet ska bli årligt återkommande, där partners inom KTH Digital Futures och externa besökare samlas för fördjupningar i den senaste forskningen, insikterna och trenderna kring teknologi och digitalisering. Partners för Digitalize in Stockholm och engagerade i KTH Digital Futures är, förutom KTH, Ericsson, Scania, ABB, Skanska, Stockholm Stad, Region Stockholm och RISE.